Inbreng Joël Voordewind ten behoeve van een Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

30-10-2014 00:00 30-10-2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als op het onderdeel Immigratie en Asiel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Wijziging en de rijkswet op het Nederlanderschap

Onderwerp:   Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

Kamerstuk:    34 016

Datum:           30 oktober 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie de regering om een nadere toelichting waarom de al bestaande mogelijkheid om het Nederlanderschap te ontnemen van een veroordeelde van (onder meer) deelname aan een terroristische organisatie niet voldoet. Kan de regering aangeven welke knelpunten hierbij een rol spelen, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een nadere onderbouwing over de wijze waarop het ingediende wetsvoorstel zal bijdragen aan de bestrijding van jihadisme en het vergroten van de staatsveiligheid in Nederland. Deze leden willen weten hoe vaak in totaal sinds artikel 134a van het Wetboek van Strafrecht van kracht is, er aanklachten zijn ingediend en veroordelingen hebben plaatsgevonden op grond van het genoemde wetsartikel. In hoeveel van deze situaties is er sprake van dat de veroordeelden beschikken over een dubbele nationaliteit, zo vragen deze leden.

Met betrekking tot Syriegangers stellen genoemde leden vast dat artikel 134a van het Wetboek van Strafrecht tot nu toe slechts in twee zaken ten laste is gelegd en dat in beide zaken heeft geen veroordeling plaatsgevonden. Deze leden vragen of de regering gezien deze cijfers een inschatting kan maken over de mate waarin het Nederlanderschap als gevolg van de voorgestelde wetswijziging zal worden ingetrokken.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering het wetsvoorstel gaat evalueren. Deze leden willen weten wanneer de evaluatie dan plaatsvindt en op welke wijze de Kamer over de uitkomsten wordt geïnformeerd.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Justitie

« Terug

Archief > 2014 > oktober