Inbreng verslag (wetsvoorstel) Joël Voordewind ten behoeve van een Wetsvoorstel ivm regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

16-10-2014 00:00 16-10-2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een Wetsvoorstel in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Onderwerp:   Wetsvoorstel in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Kamerstuk:    34 031

Datum:           16 oktober 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wet op primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal.

3. Achtergronden

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat de kwaliteit van de Nederlandse taal niet ten koste mag gaan het leren van een andere vreemde taal. Op welke manier wordt goede beheersing van het Nederlands geborgd? Er mag maximaal 15% van de lestijd gegeven worden in een vreemde taal. Hoe wordt dit gemeten en verantwoord?

De leden van de fractie van de ChristenUnie willen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is, ook wanneer het gaat om de onderwijstijd in een andere taal dan het Nederlands of Fries. In de wetswijzigingen wordt niet ingegaan op de benodigde bevoegdheid van de leerkrachten die de lestijd in een vreemde taal gaan geven. Wordt onderwijs in een vreemde taal gegeven door de reguliere leerkracht en wordt het onderwijs in een vreemde taal een extra taak? Of gaat het hierbij om gekwalificeerde leraren of native speakers die extern worden aangetrokken?

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de wetswijzigingen niet ingaan op de het vervolgonderwijs van leerlingen die tweetalig primair onderwijs hebben gevolgd. Het kennisniveau van leerlingen met betrekking tot een tweede taal in het voortgezet onderwijs kan fors verschillen. Wat is de visie van de regering?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Onderwijs

« Terug

Archief > 2014 > oktober