Uit de Tweede kamer

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het VAO Spoorordening (AO d.d. 31/01)

dinsdag 06 maart 2018 17:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat Kamerstuknr. 29 984 Mevrouw Van der Graaf ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het plenair debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018

donderdag 22 februari 2018 11:15 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister-president Mark Rutte Kamerstuknr.: 21 501 - 20 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Mevrouw de voorzitter, dank u wel voor het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Europa
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland

donderdag 01 februari 2018 11:05 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een plenair debat met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 33 576 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Bijen en... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenair debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten

woensdag 31 januari 2018 15:30 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een plenair debat met minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kamerstuknr. 24 170 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Vandaag ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het plenair debat inzake Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

dinsdag 30 januari 2018 19:15 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 34 032 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, mevrouw de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenair debat inzake wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

donderdag 25 januari 2018 00:00 Kamerbijdrage Carla Dik-Faber aan een plenair debat met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Kamerstuknr. 34 627 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ik had uw ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik

Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over het naar voren halen van de Nederlandse bijdrage aan UNRWA

donderdag 25 januari 2018 00:00 Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Leden Becker (VVD) en Kuik (CDA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kamerstuknr. 2018Z01121 Vraag 1 Kunt u uitleggen ... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind
Ontwikkelingssamenwerking

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het plenair debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC

dinsdag 23 januari 2018 00:00 Kamerbijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 28 844 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel voor het woord, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf
Veiligheid