Uit de Tweede kamer

Bijdrage Eppo Bruins aan het algemeen overleg Leraren

dinsdag 13 november 2018 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een algemeen overleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamerstuknr. 27 923 De... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

donderdag 08 november 2018 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuknr. 27 926 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Carla Dik
Wonen & Ruimtelijke ordening

Bijdrage Carla Dik-Faber aan de begroting Infrastructuur & Waterstaat (35 000-XII), inclusief het infrastructuurfonds (A)

woensdag 07 november 2018 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Infrastructuur
Water

Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09)

woensdag 07 november 2018 00:00 Bijdrage Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 19 637 De heer Voordewind (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. ... lees verder
Labels
Asiel
Bijdragen
Joël Voordewind

Bijdrage Eppo Bruins aan de begroting Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 06 november 2018 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat Kamerstuknr. 35 000 - ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Klimaat

Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

maandag 05 november 2018 00:00 Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Koopmans (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken Kamerstuknr. 2018Z20014 Vraag 1 Bent u... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het algemeen overleg Stint

donderdag 01 november 2018 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een algemeen overleg met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat Kamerstuknr. 29 398 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Eppo Bruins aan het VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs (AO d.d. 03/10)

donderdag 01 november 2018 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Kamerstuknr. 31 289 De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. De ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs