Schaduwfractie

Robert Altena

Robert Altena

Schaduwfractie

Portefeuille:

  • Werk en inkomen
  • Minimabeleid
  • (Boven)lokale bereikbaarheid en mobiliteit
  • Verkeer en vervoer (incl. GVVP en fietsplan)
  • Vrijetijdseconomie (incl evenementenbeleid)


Extra rollen

Beheer website

Betrokken plaatselijk belang:


Harmen Zandman

Harmen Zandman

Schaduwfractie

Portefeuille:

  • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. omgevingswet, verstedelijking en centrumontwikkeling)
  • Gezondheid en preventie
  • Energietransitie en energie-innovatie
  • Milieu en grondstoffen

 

Extra rollen

Fractiesecretaris

Betrokken plaatselijk belang: