Nieuws overzicht

Vacature: Gemeenteraad kandidaat ChristenUnie Hardenberg

vacature.pngdinsdag 13 juli 2021 23:04 Heb jij … ideeën over de toekomst van de gemeente Hardenberg met al haar kernen? Ben jij … betrokken bij mensen die het moeilijk hebben en/of wil je bijdragen aan een goede omgang met onze aarde en goed bestuur van onze regio? Ben jij kortom betrokken bij zaken die echt tellen? Als je daarvoor je mond open wilt doen vanuit een levend geloof, meld je dan bij de ChristenUnie in Hardenberg. Wij zoeken kandidaten om onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, die in 2022 nieuw verkozen wordt. lees verder

Proeflokaal lokale ChristenUnie politiek

proeflokaalzaterdag 27 maart 2021 15:27 In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan alle partijen nog actiever dan anders, op zoek naar nieuw talent voor hun kieslijsten. De ervaring leert dat een "algemene oproep" in een lokale krant of de eigen nieuwsbrief (vrijwel) geen nieuwe aanwas oplevert. Daarom hebben wij als ChristenUnie Hardenberg in 2017 voor het eerst een Proeflokaal georganiseerd. lees verder

Goed nieuws: Er komt statiegeld op blik

statiegeld.jpgwoensdag 03 februari 2021 23:24 Bas Kuipers riep namens de ChristenUnie in juni 2018, in samenwerking met het CDA, PvdA, GroenLinks, Opkoers.nu en 50plus, onze gemeente al op om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.
De motie werd aangenomen en hiermee steunde onze gemeente het initiatief om de landelijke regering op te roepen tot invoeren van statiegeld op blikjes. Ook de ChristenUnie Hardenberg is superblij met onderstaande bericht! lees verder

Verlenging AZC

230916_azc_bouw_voortgang4dinsdag 26 januari 2021 23:15 Op 1 december 2020 heeft de raad ingestemd met het voorstel om het contract met het COA te verlengen met een periode van ruim vier jaar. Het in die vergadering door ingediende en aangenomen amendement, met onze tegenstem, bleek voor het COA onuitvoerbaar. Daarom is de ChristenUnie gelukkig met het feit dat we vanavond – met de unanieme indiening van dit amendement, waarin ook het COA zich kan vinden – hebben zeker gesteld dat het AZC de komende ruim vier jaar onderdeel blijft uitmaken van de gemeente Hardenberg. lees verder

Nedersaksenlijn

Nedersaksenlijn.jpgwoensdag 20 januari 2021 23:04 De ChristenUnie maakt zich al lange tijd sterk voor de realisatie van de Nedersaksenlijn, dit gebeurt zowel provinciaal, gemeentelijk, maar ook landelijk. Even kort, wat is nou die Nedersaksenlijn en waarom is dat belangrijk? De Nedersakselijn is een treinverbinding die Groningen en Twente rechtstreeks met elkaar moet verbinden en daarmee dus ook de Vechtdalijn vanuit Zwolle rechtstreeks met Groningen verbindt. lees verder

Begroting 2021 - Dankbaar

Screenshot_1.pngdinsdag 17 november 2020 23:45 Voorzitter, zoals u in onze bijdragen heeft gezien, zijn wij blij en dankbaar voor de vele ontwikkelingen in onze gemeente. Ook spreken wij dank uit voor het college en de ambtenaren voor de plannen zoals gepresenteerd in de begroting. Maar bovenal danken wij onze hemelse Vader voor alle zegeningen die we in onze gemeente mogen ervaren. lees verder

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpgdinsdag 12 mei 2020 14:17 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder

VRIJHEID

Vrijheid.jpgdinsdag 05 mei 2020 20:41 In Overijssel vierden we de afgelopen weken op een aantal plaatsen al 75 jaar vrijheid. Onwerkelijk was het wel, want er was, behalve het vlaggen, weinig feestvertoon. In de huidige omstandigheden ervaren velen van ons eerder een gevoel van beperking dan van vrijheid. Het geeft een soort oorlogsgevoel. Stilte op straat, Je kunt niet meer overal gaan en staan en ja, toen ook ontvielen je plotseling mensen. lees verder

Vragen opvang migranten kinderen

Schrijven.jpgdinsdag 31 maart 2020 18:26 De fractie van de ChristenUnie van Hardenberg heeft naar aanleiding van een landelijke discussie over de opvang van migranten kinderen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Helaas is door de coronacrisis de discussie tijdelijk gestopt. lees verder

Duurzaamheid - Samen de schouders eronder

Bas Kuipersdinsdag 10 maart 2020 20:23 Dinsdag 10 maart behandelde de gemeenteraad van Hardenberg het Meerjarenprogramma Duurzaamheid. De ChristenUnie bracht een verhoging van de ambities en verbetering van de communicatie in. Lees hieronder de samenvatting en daaronder de bijdrage! lees verder

Beleidsplan minima: Een eerlijke kans voor iedereen

geld2.pngmaandag 02 maart 2020 14:19 In de vergadering van 25 februari jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het minimabeleidsplan 2020-2024 met als titel: “Een eerlijke kans voor iedereen.” lees verder

Gemeenschappen zoals in Overijssel moeten we behouden

GJS.jpgdinsdag 04 februari 2020 16:16 ‘Bereikbaarheid, openbaar vervoer en leefbaarheid zijn voor ons van groot belang. Wij zijn partij voor de regio. Dat is zo omdat we sterke gemeenschappen willen behouden. Daar zien mensen naar elkaar om’, antwoordt Gert-Jan Segers tijdens een bijeenkomst in Hardenberg na een oproep om meer in te zetten op de gebieden buiten de randstad. lees verder

Uitnodiging in gesprek met Gert-Jan Segers in Overijssel te Hardenberg

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 03 februari 2020 20:00 Wat zijn volgens u de komende jaren de belangrijkste kwesties voor Nederland? Waar moet de ChristenUnie zich sterk voor maken? Hoe werken we aan een samenleving met aandacht voor elkaar? Gaat u met Gert-Jan Segers in gesprek? Meld u dan nu aan voor één van de bijeenkomsten! De eerste mogelijkheid voor u om op korte reisafstand dit mee te maken dient zich al heel snel aan: maandagavond 3 februari in Hardenberg lees verder

Gert-Jan Segers in Hardenberg op maandag 3 februari

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 20 januari 2020 09:38 Gert-Jan komt naar het LOC+ in Hardenberg voor een gesprek over belangrijke kwesties voor Nederland en waar de ChristenUnie zich sterk voor dient te maken. Heeft u onderwerpen of wil u een bijdrage leveren aan de vormgeving van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie? Schuif dan aan! lees verder

1 miljoen beschikbaar voor lokale initiatieven

handenwoensdag 26 juni 2019 20:54 Bij de kaderstelling in de gemeenteraad van dinsdag 25 juni heeft de ChristenUnie samen met de coalitiepartijen CDA, OpKoers.nu en de PvdA een motie ingediend om bij de begroting 1 miljoen te reserveren voor het Fonds Maatschappelijk Initiatieven.
Gezien het grote overschot op de Jaarrekening 2018 en de ruime Algemene Reserve investeren we graag in lokale initiatieven om goede ideeën werkelijkheid te gaan maken. Het miljoen zal de komende drie jaar beschikbaar worden gesteld en komt bovenop de 100.000 euro die al jaarlijks beschikbaar is.
Daarnaast hebben we aangedrongen om werk te maken van de regelluwe bijstand, zodat mensen beter en passender geholpen worden als ze in de bijstand terecht komen en als het lukt ze er ook weer uit te krijgen. lees verder

Vacature: Gemeenteraad kandidaat ChristenUnie Hardenberg

vacature.pngdinsdag 13 juli 2021 23:04 Heb jij … ideeën over de toekomst van de gemeente Hardenberg met al haar kernen? Ben jij … betrokken bij mensen die het moeilijk hebben en/of wil je bijdragen aan een goede omgang met onze aarde en goed bestuur van onze regio? Ben jij kortom betrokken bij zaken die echt tellen? Als je daarvoor je mond open wilt doen vanuit een levend geloof, meld je dan bij de ChristenUnie in Hardenberg. Wij zoeken kandidaten om onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, die in 2022 nieuw verkozen wordt. lees verder

Proeflokaal lokale ChristenUnie politiek

proeflokaalzaterdag 27 maart 2021 15:27 In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan alle partijen nog actiever dan anders, op zoek naar nieuw talent voor hun kieslijsten. De ervaring leert dat een "algemene oproep" in een lokale krant of de eigen nieuwsbrief (vrijwel) geen nieuwe aanwas oplevert. Daarom hebben wij als ChristenUnie Hardenberg in 2017 voor het eerst een Proeflokaal georganiseerd. lees verder

Goed nieuws: Er komt statiegeld op blik

statiegeld.jpgwoensdag 03 februari 2021 23:24 Bas Kuipers riep namens de ChristenUnie in juni 2018, in samenwerking met het CDA, PvdA, GroenLinks, Opkoers.nu en 50plus, onze gemeente al op om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.
De motie werd aangenomen en hiermee steunde onze gemeente het initiatief om de landelijke regering op te roepen tot invoeren van statiegeld op blikjes. Ook de ChristenUnie Hardenberg is superblij met onderstaande bericht! lees verder

Verlenging AZC

230916_azc_bouw_voortgang4dinsdag 26 januari 2021 23:15 Op 1 december 2020 heeft de raad ingestemd met het voorstel om het contract met het COA te verlengen met een periode van ruim vier jaar. Het in die vergadering door ingediende en aangenomen amendement, met onze tegenstem, bleek voor het COA onuitvoerbaar. Daarom is de ChristenUnie gelukkig met het feit dat we vanavond – met de unanieme indiening van dit amendement, waarin ook het COA zich kan vinden – hebben zeker gesteld dat het AZC de komende ruim vier jaar onderdeel blijft uitmaken van de gemeente Hardenberg. lees verder

Nedersaksenlijn

Nedersaksenlijn.jpgwoensdag 20 januari 2021 23:04 De ChristenUnie maakt zich al lange tijd sterk voor de realisatie van de Nedersaksenlijn, dit gebeurt zowel provinciaal, gemeentelijk, maar ook landelijk. Even kort, wat is nou die Nedersaksenlijn en waarom is dat belangrijk? De Nedersakselijn is een treinverbinding die Groningen en Twente rechtstreeks met elkaar moet verbinden en daarmee dus ook de Vechtdalijn vanuit Zwolle rechtstreeks met Groningen verbindt. lees verder

Begroting 2021 - Dankbaar

Screenshot_1.pngdinsdag 17 november 2020 23:45 Voorzitter, zoals u in onze bijdragen heeft gezien, zijn wij blij en dankbaar voor de vele ontwikkelingen in onze gemeente. Ook spreken wij dank uit voor het college en de ambtenaren voor de plannen zoals gepresenteerd in de begroting. Maar bovenal danken wij onze hemelse Vader voor alle zegeningen die we in onze gemeente mogen ervaren. lees verder

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpgdinsdag 12 mei 2020 14:17 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder

VRIJHEID

Vrijheid.jpgdinsdag 05 mei 2020 20:41 In Overijssel vierden we de afgelopen weken op een aantal plaatsen al 75 jaar vrijheid. Onwerkelijk was het wel, want er was, behalve het vlaggen, weinig feestvertoon. In de huidige omstandigheden ervaren velen van ons eerder een gevoel van beperking dan van vrijheid. Het geeft een soort oorlogsgevoel. Stilte op straat, Je kunt niet meer overal gaan en staan en ja, toen ook ontvielen je plotseling mensen. lees verder

Vragen opvang migranten kinderen

Schrijven.jpgdinsdag 31 maart 2020 18:26 De fractie van de ChristenUnie van Hardenberg heeft naar aanleiding van een landelijke discussie over de opvang van migranten kinderen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Helaas is door de coronacrisis de discussie tijdelijk gestopt. lees verder

Duurzaamheid - Samen de schouders eronder

Bas Kuipersdinsdag 10 maart 2020 20:23 Dinsdag 10 maart behandelde de gemeenteraad van Hardenberg het Meerjarenprogramma Duurzaamheid. De ChristenUnie bracht een verhoging van de ambities en verbetering van de communicatie in. Lees hieronder de samenvatting en daaronder de bijdrage! lees verder

Beleidsplan minima: Een eerlijke kans voor iedereen

geld2.pngmaandag 02 maart 2020 14:19 In de vergadering van 25 februari jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het minimabeleidsplan 2020-2024 met als titel: “Een eerlijke kans voor iedereen.” lees verder

Gemeenschappen zoals in Overijssel moeten we behouden

GJS.jpgdinsdag 04 februari 2020 16:16 ‘Bereikbaarheid, openbaar vervoer en leefbaarheid zijn voor ons van groot belang. Wij zijn partij voor de regio. Dat is zo omdat we sterke gemeenschappen willen behouden. Daar zien mensen naar elkaar om’, antwoordt Gert-Jan Segers tijdens een bijeenkomst in Hardenberg na een oproep om meer in te zetten op de gebieden buiten de randstad. lees verder

Uitnodiging in gesprek met Gert-Jan Segers in Overijssel te Hardenberg

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 03 februari 2020 20:00 Wat zijn volgens u de komende jaren de belangrijkste kwesties voor Nederland? Waar moet de ChristenUnie zich sterk voor maken? Hoe werken we aan een samenleving met aandacht voor elkaar? Gaat u met Gert-Jan Segers in gesprek? Meld u dan nu aan voor één van de bijeenkomsten! De eerste mogelijkheid voor u om op korte reisafstand dit mee te maken dient zich al heel snel aan: maandagavond 3 februari in Hardenberg lees verder

Gert-Jan Segers in Hardenberg op maandag 3 februari

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 20 januari 2020 09:38 Gert-Jan komt naar het LOC+ in Hardenberg voor een gesprek over belangrijke kwesties voor Nederland en waar de ChristenUnie zich sterk voor dient te maken. Heeft u onderwerpen of wil u een bijdrage leveren aan de vormgeving van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie? Schuif dan aan! lees verder

1 miljoen beschikbaar voor lokale initiatieven

handenwoensdag 26 juni 2019 20:54 Bij de kaderstelling in de gemeenteraad van dinsdag 25 juni heeft de ChristenUnie samen met de coalitiepartijen CDA, OpKoers.nu en de PvdA een motie ingediend om bij de begroting 1 miljoen te reserveren voor het Fonds Maatschappelijk Initiatieven.
Gezien het grote overschot op de Jaarrekening 2018 en de ruime Algemene Reserve investeren we graag in lokale initiatieven om goede ideeën werkelijkheid te gaan maken. Het miljoen zal de komende drie jaar beschikbaar worden gesteld en komt bovenop de 100.000 euro die al jaarlijks beschikbaar is.
Daarnaast hebben we aangedrongen om werk te maken van de regelluwe bijstand, zodat mensen beter en passender geholpen worden als ze in de bijstand terecht komen en als het lukt ze er ook weer uit te krijgen. lees verder

Zaterdag 18 mei met Gert-Jan Segers in gesprek in Bergentheim

dGxJP7w-_400x400maandag 13 mei 2019 16:24 Zaterdag 18 mei is Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, in Bergentheim in het kader van de Europese verkiezingen. Hij zal eerst kort worden bijgepraat over het belang van goede spoorverbindingen met Groningen en Duitsland. Daarna is er tijd om met Gert-Jan te spreken over actuele thema’s, een zogenaamde Meet & Greet; wij nodigen iedereen van harte uit met hem in gesprek te gaan. lees verder

Gemeenteraad stemt in met overheidsvennootschap voor Samen Doen teams

logo_samen_doen_hardenberg.gifvrijdag 10 mei 2019 07:52 In de vergadering van 7 mei heeft de gemeenraad unaniem besloten om de Samen Doen teams in Hardenberg organisatorisch en juridisch onder te brengen in een overheidsvennootschap. lees verder

ChristenUnie stemmers gemeente Hardenberg bedank!

StemmersCU.pngdinsdag 26 maart 2019 13:25 In Overijssel mochten we een stemmenwinst halen van 7195 (in 2019: 43148 t.o.v. in 2015: 35953). In Hardenberg namen we daar voor de ChristenUnie in deel met 4540 stemmen ten opzichte van 4337 stemmen in 2015. De opkomst was hoger dan in 2015. Nu 60,80% en toen 51,10%. lees verder

Inloopavond ChristenUnie Hardenberg

donderdag 14 maart 2019 19:30 We willen je uitnodigen om met ons in gesprek te gaan op donderdag 14 maart om 19:30 in het Boomstamrestaurant Het Heemse. lees verder

Lintje voor Sascha Waterink

IMG_4968.jpgmaandag 11 maart 2019 14:52 Velen zullen hem vaak gezien hebben, de man met baard die de bermen, stoepen en perken in Hardenberg en omgeving schoonhoudt. Wie is deze man, wat beweegt hem? lees verder