Schriftelijke vragen Carola Schouten over de berichten dat huishoudens met financiële problemen de samenleving jaarlijks elf miljard euro kosten

20-10-2014 00:00 20-10-2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   De berichten dat huishoudens met financiële problemen de samenleving jaarlijks elf miljard euro kosten

Kamerstuk:    2014Z18560

Datum:           20 oktober 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Schulden kosten Nederland 11 mld» 1) en het rapport «Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland» van het Nibud? 2)

Vraag 2

Herkent u zich in de cijfers uit het onderzoek van het Nibud dat 1,1 miljoen huishoudens in Nederland met ernstige financiële schulden kampen en dat deze schulden de samenleving jaarlijks 11 miljard euro kosten? Verwacht u in lijn met de inschatting van het Nibud dat het aantal huishoudens met ernstige betalingsachterstanden de komende jaren zal stijgen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat deze onderzoeksresultaten de ernst van de problematiek laten zien en de noodzaak om maatregelen te nemen aantonen? Deelt u de conclusie van het rapport van het Nibud dat de huidige aanpak van de schuldhulpverlening onvoldoende werkt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangeven welke mogelijkheden u ziet om de preventie van schulden een sterkere plaats te geven in het landelijke beleid en wetgeving? Bent u bereid om te onderzoeken op welke wijze de continuïteit en waarborging van de preventie van schulden via wet- en regelgeving, voorzieningen en commerciële aanbieders van producten en diensten verbeterd kan worden? Zo ja, op welk termijn kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u niet bereid bent om dit te onderzoeken?

Vraag 5

Bent u daarnaast bereid om met gemeenten te overleggen op welke wijze zij de continuïteit en waarborging van preventie binnen het gemeentelijke beleid voor de schuldhulpverlening kunnen verbeteren? Kunt u de Kamer dan op korte termijn informeren over de uitkomsten van dit overleg?

1) Nos.nl, 17 oktober 2014: «Schulden kosten Nederland 11 mld»

2) Rapport Nibud, oktober 2014: «Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland»

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Carola Schouten
Samenleving

« Terug

Archief > 2014 > oktober