Initiatiefwet ChristenUnie, SP en PvdA: ook klant verantwoordelijk bij gedwongen prostitutie

Utrecht-hardebollensteeg17-10-2014 11:25 17-10-2014 11:25

ChristenUnie, SP en PvdA presenteren vandaag een gezamenlijke initiatiefwet waarmee klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen haar werk moet doen, aangepakt kunnen worden. Deze vrouwen zijn vaak slachtoffer van mensenhandelaren of loverboys.

Een deel van de prostituees in Nederland doet het werk tegen hun zin of is onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt om in de prostitutie te werken. In sommige gevallen kunnen klanten redelijkerwijs vermoeden dat daar sprake van is, maar kiezen zij er toch voor om gebruik te maken van de diensten van de prostituee. Het Openbaar Ministerie kan nu alleen de mensenhandelaren en pooiers hiervoor vervolgen, terwijl de klant de dans ontspringt. Daardoor is het vaak lastig om mensenhandel en uitbuiting effectief te bestrijden. Met dit initiatiefwetsvoorstel komt daar verandering in. De drie partijen willen dat in de toekomst iedereen die profiteert van gedwongen prostitutie strafrechtelijk vervolgd kan worden en dat misstanden vaker worden gemeld.

ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers: ,,Het doel van de wet is niet om de gevangenissen te vullen met bezoekers van prostituees, maar dat iedereen zijn ogen openhoudt. Een vrouw die onder de blauwe plekken zit, voor tien euro haar diensten aanbiedt, met een paar kleerkasten voor de deur: dat klopt niet. Ik heb goede hoop dat we in de Kamer nog bredere steun voor ons voorstel krijgen. En dat is belangrijk voor de strijd tegen dwang en uitbuiting. Mensen zijn geen handelswaar!”

SP-Kamerlid Nine Kooiman: ,,Helaas is er onder prostituees nog steeds sprake van uitbuiting en mensenhandel. Er zijn ook prostituees die zelf voor het vak gekozen hebben, maar als dit niet het geval is moet er worden ingegrepen. Ik zie dit voorstel dan ook als een nieuwe stap in de aanpak van mensenhandel. Naast de klant van een gedwongen prostituee aan te pakken, moet er ook worden ingezet op preventie en vervolging zodat minder vrouwen in handen vallen van pooiers.”

PvdA-Kamerlid Marith Rebel-Volp: ,,Gedwongen prostitutie is mensenhandel en een misstand. De klant mag niet wegkijken als hij weet dat de prostituee haar werk niet vrijwillig doet. Door de ogen te sluiten werken klanten mee aan mensenhandel en zijn ze eigenlijk medeplichtig. Met deze initiatiefwet kan ook de klant verantwoordelijk worden gesteld. Zo kunnen we mensenhandel tegengaan, misstanden in de prostitutiebranche stevig aanpakken en de positie van prostituees verbeteren.”


7 vragen over het initiatiefwetsvoorstel

Wat willen de partijen met dit initiatief?

De partijen zetten een nieuwe stap in de aanpak van mensenhandel. Bij de aanpak van uitbuiting en dwang in de prostitutiesector moet ook gekeken worden naar de verantwoordelijkheid van de klant. Daarom ligt er nu een wetsvoorstel dat een klant die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat de prostituee slachtoffer is van mensenhandel strafbaar stelt, indien de misstand niet is gemeld.

Hoe vaak komt mensenhandel in de prostitutie eigenlijk voor?

De meeste meldingen van mensenhandel in ons land zijn gerelateerd aan de prostitutiebranche. Daarbij komt dat mensenhandel zich in het verborgene afspeelt en slachtoffers lang niet altijd melding maken van de uitbuiting. Signalen van uitbuiting worden door de betrokken handhavers of hulpverleners ook nog niet altijd opgemerkt. Een groot deel van de slachtoffers komt oorspronkelijk van buiten Nederland, niet zelden vanuit een samenleving waar politie en justitie eerder gewantrouwd worden dan vertrouwd. Het probleem van mensenhandel en gedwongen prostitutie is daarom zeer waarschijnlijk nog groter dan wat we uit de registratie van meldingen kunnen opmaken. In de Criminaliteitsbeeldanalyse Seksuele uitbuiting 2012 van de politie is er sprake van dat 55% van de prostitué(e)s slachtoffer van seksuele uitbuiting is. 

Wordt iedere klant hiermee strafbaar?

Nee, het gaat om klanten die weten dat ze met een situatie van uitbuiting te maken hebben, of dit redelijkerwijs hadden kunnen weten. Bijvoorbeeld omdat er een erg lage prijs gevraagd wordt, de prostituee zichtbaar gedwongen wordt of dit zelf kenbaar maakt of omdat de prostituee werkzaam is op een dubieuze locatie, bijvoorbeeld in een garagebox. We vragen daarmee van de klant om een bondgenoot te zijn in de aanpak van mensenhandel.

Wat gaat dit in de praktijk veranderen?

We hopen dat dit wetsvoorstel helpt om mensenhandel verder tegen te gaan. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en het Openbaar Ministerie hebben deze maatregel eerder ook als ontbrekend genoemd. Klanten die bijdragen aan het instandhouden van dwang en uitbuiting weten nu dat dit in Nederland niet ongestraft kan gebeuren. We beseffen dat mensenhandel in de prostitutie daarmee niet geheel zal verdwijnen. Maar als op steeds meer plekken goed wordt opgelet, hopen we dat slachtoffers eerder ontdekt worden.

Waar moet de klant de misstanden melden?

Bij de politie via bijvoorbeeld de meldlijn Meld Misdaad Anoniem.

Wordt zo de klant niet gecriminaliseerd?

Nee. Voor de klant die nadenkt en zijn verantwoordelijkheid neemt bij misstanden, verandert er niets.

Welke straf kan de klant krijgen als hij weet van de uitbuiting en toch gebruik maakt van de diensten?

De maximale is 4 jaar gevangenisstraf of 20.000 euro boete.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Wetstekst158,6 kBapplication/pdfdownload
Labels
Gert-Jan Segers
Mensenhandel en prostitutie

« Terug

Reacties op 'Initiatiefwet ChristenUnie, SP en PvdA: ook klant verantwoordelijk bij gedwongen prostitutie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > oktober