ChristenUnie: Kinderen niet onterecht zorg onthouden

Carla Dik_APR155525-10-2014 20:19 25-10-2014 20:19

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil opheldering van staatssecretaris Van Rijn. Het komt nog steeds voor dat kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg, daarvoor geen indicatie krijgen.

Dik-Faber: ‘Ouders zijn ongerust. Sommige indicatiekantoren van het CIZ lijken nog te werken via oude regels. Kinderen mogen daar niet de dupe van worden.’
 
Het gaat om kinderen die vanwege hun leeftijd nog niet heel veel dagdelen in een kinderdagcentrum verblijven, maar qua zorgzwaarte wel onder de Wet Langdurige Zorg vallen. De staatssecretaris heeft in debatten steeds de belofte gedaan dat er niet naar het aantal dagdelen zou worden gekeken, maar naar de zorg die kinderen nodig hebben.


Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1. Herinnert de staatssecretaris zich zijn toezegging uit het debat over de Wet langdurige zorg, waarin hij aangeeft dat het aantal dagdelen KDC geen norm kan zijn voor een Wlz indicatie?

2. Kan de staatssecretaris bevestigen dat alle CIZ instellingen op de hoogte hiervan zijn?

3. Zo ja, hoe verklaart de staatssecretaris dat kinderen die (nog) niet in aanmerking komen voor 8 dagdelen KDC - bijvoorbeeld door hun thuissituatie of leeftijd - een Wlz indicatie onthouden wordt, terwijl zij daar gezien hun zorgzwaarte wel recht op zouden moeten hebben?

4. Welke oplossing voor het onder vraag 3 gesignaleerde probleem staat de staatssecretaris voor ogen?

5. Kan de staatssecretaris bevestigen dat de criteria permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid voor toegang tot de Wlz volstaan?


Labels
Carla Dik

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Kinderen niet onterecht zorg onthouden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > oktober