Nieuws overzicht

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpgdinsdag 12 mei 2020 14:17 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder

VRIJHEID

Vrijheid.jpgdinsdag 05 mei 2020 20:41 In Overijssel vierden we de afgelopen weken op een aantal plaatsen al 75 jaar vrijheid. Onwerkelijk was het wel, want er was, behalve het vlaggen, weinig feestvertoon. In de huidige omstandigheden ervaren velen van ons eerder een gevoel van beperking dan van vrijheid. Het geeft een soort oorlogsgevoel. Stilte op straat, Je kunt niet meer overal gaan en staan en ja, toen ook ontvielen je plotseling mensen. lees verder

Vragen opvang migranten kinderen

Schrijven.jpgdinsdag 31 maart 2020 18:26 De fractie van de ChristenUnie van Hardenberg heeft naar aanleiding van een landelijke discussie over de opvang van migranten kinderen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Helaas is door de coronacrisis de discussie tijdelijk gestopt. lees verder

Duurzaamheid - Samen de schouders eronder

Bas Kuipersdinsdag 10 maart 2020 20:23 Dinsdag 10 maart behandelde de gemeenteraad van Hardenberg het Meerjarenprogramma Duurzaamheid. De ChristenUnie bracht een verhoging van de ambities en verbetering van de communicatie in. Lees hieronder de samenvatting en daaronder de bijdrage! lees verder

Beleidsplan minima: Een eerlijke kans voor iedereen

geld2.pngmaandag 02 maart 2020 14:19 In de vergadering van 25 februari jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het minimabeleidsplan 2020-2024 met als titel: “Een eerlijke kans voor iedereen.” lees verder

Gemeenschappen zoals in Overijssel moeten we behouden

GJS.jpgdinsdag 04 februari 2020 16:16 ‘Bereikbaarheid, openbaar vervoer en leefbaarheid zijn voor ons van groot belang. Wij zijn partij voor de regio. Dat is zo omdat we sterke gemeenschappen willen behouden. Daar zien mensen naar elkaar om’, antwoordt Gert-Jan Segers tijdens een bijeenkomst in Hardenberg na een oproep om meer in te zetten op de gebieden buiten de randstad. lees verder

Uitnodiging in gesprek met Gert-Jan Segers in Overijssel te Hardenberg

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 03 februari 2020 20:00 Wat zijn volgens u de komende jaren de belangrijkste kwesties voor Nederland? Waar moet de ChristenUnie zich sterk voor maken? Hoe werken we aan een samenleving met aandacht voor elkaar? Gaat u met Gert-Jan Segers in gesprek? Meld u dan nu aan voor één van de bijeenkomsten! De eerste mogelijkheid voor u om op korte reisafstand dit mee te maken dient zich al heel snel aan: maandagavond 3 februari in Hardenberg lees verder

Gert-Jan Segers in Hardenberg op maandag 3 februari

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 20 januari 2020 09:38 Gert-Jan komt naar het LOC+ in Hardenberg voor een gesprek over belangrijke kwesties voor Nederland en waar de ChristenUnie zich sterk voor dient te maken. Heeft u onderwerpen of wil u een bijdrage leveren aan de vormgeving van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie? Schuif dan aan! lees verder

1 miljoen beschikbaar voor lokale initiatieven

handenwoensdag 26 juni 2019 20:54 Bij de kaderstelling in de gemeenteraad van dinsdag 25 juni heeft de ChristenUnie samen met de coalitiepartijen CDA, OpKoers.nu en de PvdA een motie ingediend om bij de begroting 1 miljoen te reserveren voor het Fonds Maatschappelijk Initiatieven.
Gezien het grote overschot op de Jaarrekening 2018 en de ruime Algemene Reserve investeren we graag in lokale initiatieven om goede ideeën werkelijkheid te gaan maken. Het miljoen zal de komende drie jaar beschikbaar worden gesteld en komt bovenop de 100.000 euro die al jaarlijks beschikbaar is.
Daarnaast hebben we aangedrongen om werk te maken van de regelluwe bijstand, zodat mensen beter en passender geholpen worden als ze in de bijstand terecht komen en als het lukt ze er ook weer uit te krijgen. lees verder

Zaterdag 18 mei met Gert-Jan Segers in gesprek in Bergentheim

dGxJP7w-_400x400maandag 13 mei 2019 16:24 Zaterdag 18 mei is Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, in Bergentheim in het kader van de Europese verkiezingen. Hij zal eerst kort worden bijgepraat over het belang van goede spoorverbindingen met Groningen en Duitsland. Daarna is er tijd om met Gert-Jan te spreken over actuele thema’s, een zogenaamde Meet & Greet; wij nodigen iedereen van harte uit met hem in gesprek te gaan. lees verder

Gemeenteraad stemt in met overheidsvennootschap voor Samen Doen teams

logo_samen_doen_hardenberg.gifvrijdag 10 mei 2019 07:52 In de vergadering van 7 mei heeft de gemeenraad unaniem besloten om de Samen Doen teams in Hardenberg organisatorisch en juridisch onder te brengen in een overheidsvennootschap. lees verder

ChristenUnie stemmers gemeente Hardenberg bedank!

StemmersCU.pngdinsdag 26 maart 2019 13:25 In Overijssel mochten we een stemmenwinst halen van 7195 (in 2019: 43148 t.o.v. in 2015: 35953). In Hardenberg namen we daar voor de ChristenUnie in deel met 4540 stemmen ten opzichte van 4337 stemmen in 2015. De opkomst was hoger dan in 2015. Nu 60,80% en toen 51,10%. lees verder

Inloopavond ChristenUnie Hardenberg

donderdag 14 maart 2019 19:30 We willen je uitnodigen om met ons in gesprek te gaan op donderdag 14 maart om 19:30 in het Boomstamrestaurant Het Heemse. lees verder

Lintje voor Sascha Waterink

IMG_4968.jpgmaandag 11 maart 2019 14:52 Velen zullen hem vaak gezien hebben, de man met baard die de bermen, stoepen en perken in Hardenberg en omgeving schoonhoudt. Wie is deze man, wat beweegt hem? lees verder

Zondagsopenstelling in de gemeente Hardenberg

winkelen.jpgwoensdag 06 maart 2019 15:39 Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging voor openstelling van de winkels op zondag. Onder de leiding van het CDA heeft de gemeenteraad voorgesteld om 52 zondagen de supermarkten te openen en 10x per jaar de winkels per kern. De ChristenUnie fractie is teleurgesteld in de opstelling van de gemeenteraad omdat ze zo geen enkele rekening houden met een minderheid die tegen de openstelling is. lees verder

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpgdinsdag 12 mei 2020 14:17 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder

VRIJHEID

Vrijheid.jpgdinsdag 05 mei 2020 20:41 In Overijssel vierden we de afgelopen weken op een aantal plaatsen al 75 jaar vrijheid. Onwerkelijk was het wel, want er was, behalve het vlaggen, weinig feestvertoon. In de huidige omstandigheden ervaren velen van ons eerder een gevoel van beperking dan van vrijheid. Het geeft een soort oorlogsgevoel. Stilte op straat, Je kunt niet meer overal gaan en staan en ja, toen ook ontvielen je plotseling mensen. lees verder

Vragen opvang migranten kinderen

Schrijven.jpgdinsdag 31 maart 2020 18:26 De fractie van de ChristenUnie van Hardenberg heeft naar aanleiding van een landelijke discussie over de opvang van migranten kinderen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Helaas is door de coronacrisis de discussie tijdelijk gestopt. lees verder

Duurzaamheid - Samen de schouders eronder

Bas Kuipersdinsdag 10 maart 2020 20:23 Dinsdag 10 maart behandelde de gemeenteraad van Hardenberg het Meerjarenprogramma Duurzaamheid. De ChristenUnie bracht een verhoging van de ambities en verbetering van de communicatie in. Lees hieronder de samenvatting en daaronder de bijdrage! lees verder

Beleidsplan minima: Een eerlijke kans voor iedereen

geld2.pngmaandag 02 maart 2020 14:19 In de vergadering van 25 februari jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het minimabeleidsplan 2020-2024 met als titel: “Een eerlijke kans voor iedereen.” lees verder

Gemeenschappen zoals in Overijssel moeten we behouden

GJS.jpgdinsdag 04 februari 2020 16:16 ‘Bereikbaarheid, openbaar vervoer en leefbaarheid zijn voor ons van groot belang. Wij zijn partij voor de regio. Dat is zo omdat we sterke gemeenschappen willen behouden. Daar zien mensen naar elkaar om’, antwoordt Gert-Jan Segers tijdens een bijeenkomst in Hardenberg na een oproep om meer in te zetten op de gebieden buiten de randstad. lees verder

Uitnodiging in gesprek met Gert-Jan Segers in Overijssel te Hardenberg

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 03 februari 2020 20:00 Wat zijn volgens u de komende jaren de belangrijkste kwesties voor Nederland? Waar moet de ChristenUnie zich sterk voor maken? Hoe werken we aan een samenleving met aandacht voor elkaar? Gaat u met Gert-Jan Segers in gesprek? Meld u dan nu aan voor één van de bijeenkomsten! De eerste mogelijkheid voor u om op korte reisafstand dit mee te maken dient zich al heel snel aan: maandagavond 3 februari in Hardenberg lees verder

Gert-Jan Segers in Hardenberg op maandag 3 februari

Logo+In+gesprek+met+Gert-Jan+Segers+-+Overijssel.pngmaandag 20 januari 2020 09:38 Gert-Jan komt naar het LOC+ in Hardenberg voor een gesprek over belangrijke kwesties voor Nederland en waar de ChristenUnie zich sterk voor dient te maken. Heeft u onderwerpen of wil u een bijdrage leveren aan de vormgeving van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie? Schuif dan aan! lees verder

1 miljoen beschikbaar voor lokale initiatieven

handenwoensdag 26 juni 2019 20:54 Bij de kaderstelling in de gemeenteraad van dinsdag 25 juni heeft de ChristenUnie samen met de coalitiepartijen CDA, OpKoers.nu en de PvdA een motie ingediend om bij de begroting 1 miljoen te reserveren voor het Fonds Maatschappelijk Initiatieven.
Gezien het grote overschot op de Jaarrekening 2018 en de ruime Algemene Reserve investeren we graag in lokale initiatieven om goede ideeën werkelijkheid te gaan maken. Het miljoen zal de komende drie jaar beschikbaar worden gesteld en komt bovenop de 100.000 euro die al jaarlijks beschikbaar is.
Daarnaast hebben we aangedrongen om werk te maken van de regelluwe bijstand, zodat mensen beter en passender geholpen worden als ze in de bijstand terecht komen en als het lukt ze er ook weer uit te krijgen. lees verder

Zaterdag 18 mei met Gert-Jan Segers in gesprek in Bergentheim

dGxJP7w-_400x400maandag 13 mei 2019 16:24 Zaterdag 18 mei is Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, in Bergentheim in het kader van de Europese verkiezingen. Hij zal eerst kort worden bijgepraat over het belang van goede spoorverbindingen met Groningen en Duitsland. Daarna is er tijd om met Gert-Jan te spreken over actuele thema’s, een zogenaamde Meet & Greet; wij nodigen iedereen van harte uit met hem in gesprek te gaan. lees verder

Gemeenteraad stemt in met overheidsvennootschap voor Samen Doen teams

logo_samen_doen_hardenberg.gifvrijdag 10 mei 2019 07:52 In de vergadering van 7 mei heeft de gemeenraad unaniem besloten om de Samen Doen teams in Hardenberg organisatorisch en juridisch onder te brengen in een overheidsvennootschap. lees verder

ChristenUnie stemmers gemeente Hardenberg bedank!

StemmersCU.pngdinsdag 26 maart 2019 13:25 In Overijssel mochten we een stemmenwinst halen van 7195 (in 2019: 43148 t.o.v. in 2015: 35953). In Hardenberg namen we daar voor de ChristenUnie in deel met 4540 stemmen ten opzichte van 4337 stemmen in 2015. De opkomst was hoger dan in 2015. Nu 60,80% en toen 51,10%. lees verder

Inloopavond ChristenUnie Hardenberg

donderdag 14 maart 2019 19:30 We willen je uitnodigen om met ons in gesprek te gaan op donderdag 14 maart om 19:30 in het Boomstamrestaurant Het Heemse. lees verder

Lintje voor Sascha Waterink

IMG_4968.jpgmaandag 11 maart 2019 14:52 Velen zullen hem vaak gezien hebben, de man met baard die de bermen, stoepen en perken in Hardenberg en omgeving schoonhoudt. Wie is deze man, wat beweegt hem? lees verder

Zondagsopenstelling in de gemeente Hardenberg

winkelen.jpgwoensdag 06 maart 2019 15:39 Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging voor openstelling van de winkels op zondag. Onder de leiding van het CDA heeft de gemeenteraad voorgesteld om 52 zondagen de supermarkten te openen en 10x per jaar de winkels per kern. De ChristenUnie fractie is teleurgesteld in de opstelling van de gemeenteraad omdat ze zo geen enkele rekening houden met een minderheid die tegen de openstelling is. lees verder

Lintje voor het project ‘aan de Slag’ van de Stuw

_DSC1593.JPGvrijdag 22 februari 2019 20:27 Aan Mandy Kollmer van de Stuw is op vrijdag 22 februari door ChristenUnie Hardenberg een waardevol lintje uitgereikt vanwege haar bijzondere verdiensten voor mensen op het asielzoekerscentrum. lees verder

Waardevol lintje voor vd Heide Zorg & Coaching

PvdHZorgwoensdag 13 februari 2019 20:13 Aan Peter van der Heide werd op 13 februari door de ChristenUnie een waardevol lintje uitgereikt vanwege zijn bijzondere verdiensten voor jongeren en ouderen die moeilijk werk kunnen krijgen, zinvol bezig willen zijn en begeleiding nodig hebben. lees verder

Verslag OR & Raad 15 januari 2019 - Maatschappelijke Diensttijd & Zonnepanelen

BAS.jpgwoensdag 16 januari 2019 09:16 Een kort verslag van de besproken punten en de bijdrage van de ChristenUnie Hardenberg tijdens de oriënterende ronde en de raadsvergadering van 15 januari 2019. lees verder

Actuele vragen lekkage NAM-locatie Collendoorn

gas2dinsdag 15 januari 2019 19:38 De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 15 januari actuele vragen gesteld over de lekkage bij de NAM-locatie te Collendoorn op 2 januari 2019. lees verder

Bijdrage principeverzoeken voor zonneparken

solar.jpgwoensdag 05 december 2018 11:27 Bas Kuipers heeft op de raadsvergadering van 4 december 2018 de volgende bijdrage uitgesproken en een motie ingediend die met ruime meerderheid is aangenomen. De ChristenUnie heeft ingestemd met de principe verzoeken maar wil de uitwerking van de plannen nog zien voordat ze uitgevoerd gaan worden en wil een bijdrage van de parken aan de ambities om alle daken in de gemeente vol te leggen, tevens vinden we dat de gemeente zijn eigen daken vol moet leggen. Lees onderstaand de bijdrage: lees verder