Nieuws overzicht

Tijdelijke vervanger van onze fractiegenoot

Raadslid Erik en Burgemeester Offinga20-06-2023 16:30 20-06-2023 16:30 Wiepie van der Veen heeft helaas al een poosje last van gezondheidsklachten. Daarom heeft ze besloten zich tijdelijk terug te trekken als raadslid. Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van... lees verder

Oorlog voeren is een keuze

Simone Dodenherdenking 2023.jpg04-05-2023 20:00 04-05-2023 20:00 Dit jaar is het thema voor 4 en 5 mei "Leven met oorlog". In de voorbereiding op vanavond heb ik mezelf de vragen gesteld: Kan dat? Kun je dat leren? Moet je dat willen leren? Als alle inwoners ... lees verder

Ruimte voor natuur

Ruimte voor elkaar15-03-2023 15:00 15-03-2023 15:00 Precies een dag voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen stond er een belangrijk raadsvoorstel op de raadsagenda, met als titel: Klimaat, water en biodiversiteit. De ... lees verder

Terugkijken op 2022

Kerstgroet 2022.jpg23-12-2022 12:00 23-12-2022 12:00 December is gewoontegetrouw de maand van terugkijken en een klein beetje vooruitblikken. Daar gaat deze ChristenUnie Hardenberg nieuwsbrief dan ook over. Om met vooruitblikken te beginnen: het is ... lees verder

Algemene Beschouwingen 8 november 2022

Simone Hof 8-11-2208-11-2022 19:37 08-11-2022 19:37 Namens onze fractie deelt Simone Hof onze bijdrage tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hardenberg. lees verder

Eeuwigheidswaarde

Simone Hof Website Hardenberg.jpg24-09-2022 12:39 24-09-2022 12:39 Het zomerreces zit er al weer zo'n week of drie op, de gemeenteraad is begonnen aan de nieuwe raadsperiode. Intussen was en is er landelijk en wereldwijd van alles gaande: de oorlog in Oekraïne, ... lees verder

We zijn begonnen!

Coalitieakkoord22-26.jpg26-05-2022 12:29 26-05-2022 12:29 De nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg wordt gevormd door het CDA, OpKoers.nu, de ChristenUnie en de VVD. Deze partijen hebben op 24 mei 2022 hun coalitieakkoord aan de raad gepresenteerd. ... lees verder

Vacature: Gemeenteraad kandidaat ChristenUnie Hardenberg

vacature.png13-07-2021 23:04 13-07-2021 23:04 Heb jij … ideeën over de toekomst van de gemeente Hardenberg met al haar kernen? Ben jij … betrokken bij mensen die het moeilijk hebben en/of wil je bijdragen aan een goede omgang met onze aarde en goed bestuur van onze regio? Ben jij kortom betrokken bij zaken die echt tellen? Als je daarvoor je mond open wilt doen vanuit een levend geloof, meld je dan bij de ChristenUnie in Hardenberg. Wij zoeken kandidaten om onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, die in 2022 nieuw verkozen wordt. lees verder

Proeflokaal lokale ChristenUnie politiek

proeflokaal27-03-2021 15:27 27-03-2021 15:27 In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan alle partijen nog actiever dan anders, op zoek naar nieuw talent voor hun kieslijsten. De ervaring leert dat een "algemene oproep" in een lokale krant of de eigen nieuwsbrief (vrijwel) geen nieuwe aanwas oplevert. Daarom hebben wij als ChristenUnie Hardenberg in 2017 voor het eerst een Proeflokaal georganiseerd. lees verder

Goed nieuws: Er komt statiegeld op blik

statiegeld.jpg03-02-2021 23:24 03-02-2021 23:24 Bas Kuipers riep namens de ChristenUnie in juni 2018, in samenwerking met het CDA, PvdA, GroenLinks, Opkoers.nu en 50plus, onze gemeente al op om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.
De motie werd aangenomen en hiermee steunde onze gemeente het initiatief om de landelijke regering op te roepen tot invoeren van statiegeld op blikjes. Ook de ChristenUnie Hardenberg is superblij met onderstaande bericht! lees verder

Verlenging AZC

230916_azc_bouw_voortgang426-01-2021 23:15 26-01-2021 23:15 Op 1 december 2020 heeft de raad ingestemd met het voorstel om het contract met het COA te verlengen met een periode van ruim vier jaar. Het in die vergadering door ingediende en aangenomen amendement, met onze tegenstem, bleek voor het COA onuitvoerbaar. Daarom is de ChristenUnie gelukkig met het feit dat we vanavond – met de unanieme indiening van dit amendement, waarin ook het COA zich kan vinden – hebben zeker gesteld dat het AZC de komende ruim vier jaar onderdeel blijft uitmaken van de gemeente Hardenberg. lees verder

Nedersaksenlijn

Nedersaksenlijn.jpg20-01-2021 23:04 20-01-2021 23:04 De ChristenUnie maakt zich al lange tijd sterk voor de realisatie van de Nedersaksenlijn, dit gebeurt zowel provinciaal, gemeentelijk, maar ook landelijk. Even kort, wat is nou die Nedersaksenlijn en waarom is dat belangrijk? De Nedersakselijn is een treinverbinding die Groningen en Twente rechtstreeks met elkaar moet verbinden en daarmee dus ook de Vechtdalijn vanuit Zwolle rechtstreeks met Groningen verbindt. lees verder

Begroting 2021 - Dankbaar

Screenshot_1.png17-11-2020 23:45 17-11-2020 23:45 Voorzitter, zoals u in onze bijdragen heeft gezien, zijn wij blij en dankbaar voor de vele ontwikkelingen in onze gemeente. Ook spreken wij dank uit voor het college en de ambtenaren voor de plannen zoals gepresenteerd in de begroting. Maar bovenal danken wij onze hemelse Vader voor alle zegeningen die we in onze gemeente mogen ervaren. lees verder

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpg12-05-2020 14:17 12-05-2020 14:17 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder

VRIJHEID

Vrijheid.jpg05-05-2020 20:41 05-05-2020 20:41 In Overijssel vierden we de afgelopen weken op een aantal plaatsen al 75 jaar vrijheid. Onwerkelijk was het wel, want er was, behalve het vlaggen, weinig feestvertoon. In de huidige omstandigheden ervaren velen van ons eerder een gevoel van beperking dan van vrijheid. Het geeft een soort oorlogsgevoel. Stilte op straat, Je kunt niet meer overal gaan en staan en ja, toen ook ontvielen je plotseling mensen. lees verder

Tijdelijke vervanger van onze fractiegenoot

Raadslid Erik en Burgemeester Offinga20-06-2023 16:30 20-06-2023 16:30 Wiepie van der Veen heeft helaas al een poosje last van gezondheidsklachten. Daarom heeft ze besloten zich tijdelijk terug te trekken als raadslid. Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van... lees verder

Oorlog voeren is een keuze

Simone Dodenherdenking 2023.jpg04-05-2023 20:00 04-05-2023 20:00 Dit jaar is het thema voor 4 en 5 mei "Leven met oorlog". In de voorbereiding op vanavond heb ik mezelf de vragen gesteld: Kan dat? Kun je dat leren? Moet je dat willen leren? Als alle inwoners ... lees verder

Ruimte voor natuur

Ruimte voor elkaar15-03-2023 15:00 15-03-2023 15:00 Precies een dag voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen stond er een belangrijk raadsvoorstel op de raadsagenda, met als titel: Klimaat, water en biodiversiteit. De ... lees verder

Stadsfront en Nevengeul Gramsbergen

Henri Lennips.jpg26-01-2023 13:46 26-01-2023 13:46 Voor de raadsvergadering van 24 januari 2022 stonden twee grote bestemmingsplannen op de agenda: De nevengeul Gramsbergen en het Stadsfront Gramsbergen. De laatste stap die aan de uitvoering van ... lees verder

Terugkijken op 2022

Kerstgroet 2022.jpg23-12-2022 12:00 23-12-2022 12:00 December is gewoontegetrouw de maand van terugkijken en een klein beetje vooruitblikken. Daar gaat deze ChristenUnie Hardenberg nieuwsbrief dan ook over. Om met vooruitblikken te beginnen: het is ... lees verder

Algemene Beschouwingen 8 november 2022

Simone Hof 8-11-2208-11-2022 19:37 08-11-2022 19:37 Namens onze fractie deelt Simone Hof onze bijdrage tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hardenberg. lees verder

Eeuwigheidswaarde

Simone Hof Website Hardenberg.jpg24-09-2022 12:39 24-09-2022 12:39 Het zomerreces zit er al weer zo'n week of drie op, de gemeenteraad is begonnen aan de nieuwe raadsperiode. Intussen was en is er landelijk en wereldwijd van alles gaande: de oorlog in Oekraïne, ... lees verder

We zijn begonnen!

Coalitieakkoord22-26.jpg26-05-2022 12:29 26-05-2022 12:29 De nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg wordt gevormd door het CDA, OpKoers.nu, de ChristenUnie en de VVD. Deze partijen hebben op 24 mei 2022 hun coalitieakkoord aan de raad gepresenteerd. ... lees verder

Vacature: Gemeenteraad kandidaat ChristenUnie Hardenberg

vacature.png13-07-2021 23:04 13-07-2021 23:04 Heb jij … ideeën over de toekomst van de gemeente Hardenberg met al haar kernen? Ben jij … betrokken bij mensen die het moeilijk hebben en/of wil je bijdragen aan een goede omgang met onze aarde en goed bestuur van onze regio? Ben jij kortom betrokken bij zaken die echt tellen? Als je daarvoor je mond open wilt doen vanuit een levend geloof, meld je dan bij de ChristenUnie in Hardenberg. Wij zoeken kandidaten om onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, die in 2022 nieuw verkozen wordt. lees verder

Proeflokaal lokale ChristenUnie politiek

proeflokaal27-03-2021 15:27 27-03-2021 15:27 In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan alle partijen nog actiever dan anders, op zoek naar nieuw talent voor hun kieslijsten. De ervaring leert dat een "algemene oproep" in een lokale krant of de eigen nieuwsbrief (vrijwel) geen nieuwe aanwas oplevert. Daarom hebben wij als ChristenUnie Hardenberg in 2017 voor het eerst een Proeflokaal georganiseerd. lees verder

Goed nieuws: Er komt statiegeld op blik

statiegeld.jpg03-02-2021 23:24 03-02-2021 23:24 Bas Kuipers riep namens de ChristenUnie in juni 2018, in samenwerking met het CDA, PvdA, GroenLinks, Opkoers.nu en 50plus, onze gemeente al op om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.
De motie werd aangenomen en hiermee steunde onze gemeente het initiatief om de landelijke regering op te roepen tot invoeren van statiegeld op blikjes. Ook de ChristenUnie Hardenberg is superblij met onderstaande bericht! lees verder

Verlenging AZC

230916_azc_bouw_voortgang426-01-2021 23:15 26-01-2021 23:15 Op 1 december 2020 heeft de raad ingestemd met het voorstel om het contract met het COA te verlengen met een periode van ruim vier jaar. Het in die vergadering door ingediende en aangenomen amendement, met onze tegenstem, bleek voor het COA onuitvoerbaar. Daarom is de ChristenUnie gelukkig met het feit dat we vanavond – met de unanieme indiening van dit amendement, waarin ook het COA zich kan vinden – hebben zeker gesteld dat het AZC de komende ruim vier jaar onderdeel blijft uitmaken van de gemeente Hardenberg. lees verder

Nedersaksenlijn

Nedersaksenlijn.jpg20-01-2021 23:04 20-01-2021 23:04 De ChristenUnie maakt zich al lange tijd sterk voor de realisatie van de Nedersaksenlijn, dit gebeurt zowel provinciaal, gemeentelijk, maar ook landelijk. Even kort, wat is nou die Nedersaksenlijn en waarom is dat belangrijk? De Nedersakselijn is een treinverbinding die Groningen en Twente rechtstreeks met elkaar moet verbinden en daarmee dus ook de Vechtdalijn vanuit Zwolle rechtstreeks met Groningen verbindt. lees verder

Begroting 2021 - Dankbaar

Screenshot_1.png17-11-2020 23:45 17-11-2020 23:45 Voorzitter, zoals u in onze bijdragen heeft gezien, zijn wij blij en dankbaar voor de vele ontwikkelingen in onze gemeente. Ook spreken wij dank uit voor het college en de ambtenaren voor de plannen zoals gepresenteerd in de begroting. Maar bovenal danken wij onze hemelse Vader voor alle zegeningen die we in onze gemeente mogen ervaren. lees verder

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpg12-05-2020 14:17 12-05-2020 14:17 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder

VRIJHEID

Vrijheid.jpg05-05-2020 20:41 05-05-2020 20:41 In Overijssel vierden we de afgelopen weken op een aantal plaatsen al 75 jaar vrijheid. Onwerkelijk was het wel, want er was, behalve het vlaggen, weinig feestvertoon. In de huidige omstandigheden ervaren velen van ons eerder een gevoel van beperking dan van vrijheid. Het geeft een soort oorlogsgevoel. Stilte op straat, Je kunt niet meer overal gaan en staan en ja, toen ook ontvielen je plotseling mensen. lees verder

Vragen opvang migranten kinderen

Schrijven.jpg31-03-2020 18:26 31-03-2020 18:26 De fractie van de ChristenUnie van Hardenberg heeft naar aanleiding van een landelijke discussie over de opvang van migranten kinderen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Helaas is door de coronacrisis de discussie tijdelijk gestopt. lees verder

Duurzaamheid - Samen de schouders eronder

Bas Kuipers10-03-2020 20:23 10-03-2020 20:23 Dinsdag 10 maart behandelde de gemeenteraad van Hardenberg het Meerjarenprogramma Duurzaamheid. De ChristenUnie bracht een verhoging van de ambities en verbetering van de communicatie in. Lees hieronder de samenvatting en daaronder de bijdrage! lees verder

Beleidsplan minima: Een eerlijke kans voor iedereen

geld2.png02-03-2020 14:19 02-03-2020 14:19 In de vergadering van 25 februari jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het minimabeleidsplan 2020-2024 met als titel: “Een eerlijke kans voor iedereen.” lees verder

Gemeenschappen zoals in Overijssel moeten we behouden

GJS.jpg04-02-2020 16:16 04-02-2020 16:16 ‘Bereikbaarheid, openbaar vervoer en leefbaarheid zijn voor ons van groot belang. Wij zijn partij voor de regio. Dat is zo omdat we sterke gemeenschappen willen behouden. Daar zien mensen naar elkaar om’, antwoordt Gert-Jan Segers tijdens een bijeenkomst in Hardenberg na een oproep om meer in te zetten op de gebieden buiten de randstad. lees verder

Verkiezingen 16 maart 2022

Lees alles over de gemeenteraadsverkiezingen op www.waardevolhardenberg.nl