Nieuws overzicht

RSS icon linking to RSS overview
RSS icon linking to RSS overview

Algemene beschouwingen begroting 2019

SDG_POSTER_NL.jpgwoensdag 07 november 2018 13:58 Namens de ChristenUnie mocht Sake-Christiaan Stelpstra de algemene beschouwingen uitspreken tijdens de behandeling van de Begroting 2019. Deze is opgesteld door de gehele fractie. lees verder

Agenda ledenvergadering

maandag 04 juni 2018 20:00 Beste leden van de ChristenUnie,

U/jij bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering op maandag 4 juni 2018 D.V. lees verder

Dank voor uw stem!

Dank voor uw stemwoensdag 28 maart 2018 09:22 Beste ChristenUnie vrienden,

Allereerst hartelijk dank voor uw stem en vertrouwen!

Na een intensieve campagne hebben we een goed resultaat geboekt (meer stemmen dan bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2017). Dankbaar en toch ook een beetje teleurgesteld door het verlies van twee raadszetels. lees verder

Alwin te Rietstap kandidaat wethouder namens ChristenUnie voor de gemeente Hardenberg

Alwin te Rietstapdinsdag 20 maart 2018 19:34 ChristenUnie Hardenberg schuift Alwin te Rietstap (38) uit Bergentheim naar voren als kandidaat-wethouder. Wanneer de ChristenUnie deelneemt aan een nieuw college is de ChristenUnie in staat om een jonge talentvolle kandidaat voor het wethouderschap te leveren. Te Rietstap is nu Statenlid en vice-fractievoorzitter van provinciale staten van Overijssel. lees verder

Minister Arie Slob bezoekt gemeente Hardenberg

slob arszaterdag 17 maart 2018 19:02 Zaterdag 17 maart was Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, even terug in Veldzicht in Balkbrug. lees verder

Buddy Project Hardenberg

buddy projectvrijdag 16 maart 2018 19:06 Op 16 maart waren we te gast bij het Buddy Project in Hardenberg. Het Buddy Project koppelt vrijwilligers aan vluchtelingen en statushouders die sinds oktober 2016 in asielzoekerscentrum Heemserpoort wonen, met de bedoeling het sociale isolement van deze mensen te doorbreken en hun integratie in de Hardenbergse samenleving te bevorderen. lees verder

Verkiezingsprogramma ChristenUnie in eenvoudige taal

Verkiezingsprogramma ChristenUnie in eenvoudige taaldinsdag 13 maart 2018 17:36 Van 12 t/m 17 maart is het de 'Week van Zorg en Welzijn'. Voor de fractie van de ChristenUnie een mooie aanleiding om het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal aan te bieden aan stichting Sprank. lees verder

Minister Carola Schouten reikt Noaberschapsaward uit

carola voorveghterzaterdag 10 maart 2018 19:08 Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en vice premier, heeft op 10 maart in Hardenberg de ChristenUnie Noaberschapsaward uitgereikt aan "De Eettafel", een initiatief van Vluchtelingenwerk Hardenberg. lees verder

Noaberschapsaward

zaterdag 10 maart 2018 16:00 Noaberschap is een belangrijk bindmiddel in de Hardenbergse samenleving. De ChristenUnie vindt het waardevol om dat te stimuleren en in de aandacht te zetten. Daarom reiken wij op 10 maart 2018 ... lees verder

ChristenUnie Vechtdal maakt zich sterk voor Mobiliteitsmanifest

Manifestvrijdag 09 maart 2018 15:54 Een goede bereikbaarheid van gemeenten in het Vechtdal staat en valt met goede verbindingen in spoor, fietspaden en (vaar)wegen.
Een verbetering hiervan kan alleen worden bereikt in nauwe samenwerking en via een gemeenschappelijke investering van zowel het Rijk, de provincie als de betreffende gemeenten.
Deze kernboodschap hebben de ChristenUnie fracties van provinciale staten en de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Twenterand vanmiddag als Mobiliteitsmanifest aangeboden aan ChristenUnie kamerlid Eppo Bruins. lees verder

ChristenUnie steunt de kledingbank

Logo kledingbankwoensdag 21 februari 2018 16:59 Op de dag van de Sociale Rechtvaardigheid, waar we internationaal extra aandacht schenken aan minderbedeelde medewereldbewoners, heeft ChristenUnie de handen uit de mouwen gestoken bij de kledingbank in Hardenberg. lees verder

Waardevolle debatten met studenten Alfa College

debatAlfavrijdag 16 februari 2018 09:22 Afgelopen week waren over 3 dagen verdeeld de studenten van het Alfa College in ons gemeentehuis. Met een goede voorbereiding werden sterke presentaties voorbereid en gepresenteerd in de raadszaal. lees verder

Coalitie Hardenberg nog niet gerustgesteld over verlening gaswinningsplan NAM

gas2donderdag 25 januari 2018 09:52 De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA zijn na de informatiebijeenkomst over de gaswinning nog niet gerustgesteld over de plannen van de NAM. “We zullen het proces en de plannen zeer kritisch volgen, we zitten er bovenop. Ook willen we de risico's zoals deze vermeldt staan in het rapport van SodM nader beschouwen. Belangrijke punten zijn voor ons dat er garanties komen dat eventuele schade ruimhartig en snel wordt gecompenseerd. Daarnaast dagen we de NAM uit om hun betrokkenheid bij de energie-transitie nog beter zichtbaar te maken in de Nederland en in de omgeving van het gaswinningsgebied.” lees verder

ChristenUnie Hardenberg start vernieuwing Bastingplein in Bergentheim

bastingzaterdag 13 januari 2018 16:00 De ChristenUnie Hardenberg is zaterdagmiddag 13 januari jl. gestart met de eerste handelingen voor de vernieuwing van het Bastinghplein in Bergentheim. Hiervoor heeft lijsttrekker Sake-Christiaan Stelpstra aan Bennie ten Brinke (PB Bergentheim) de eerste steen overhandigd, dit onder grote belangstelling van ChristenUnie leden en bestuursleden van PB Bergentheim. Aansluitend is er in het buurthuis Veur Mekaar een nieuwjaarsreceptie gehouden van de ChristenUnie. lees verder

ChristenUnie Hardenberg ontstemd over communicatie NAM

gasvrijdag 05 januari 2018 15:23 Donderdag 4 januari verschenen er artikelen in de regionale en lokale pers over voorgenomen gaswinningsplannen van de NAM in de gemeente Hardenberg. Deze berichten veroorzaakten nogal wat commotie, niet alleen binnen de lokale en provinciale politiek maar ook onder de inwoners van de gemeente Hardenberg. De ChristenUnie in Hardenberg begrijpt dat mensen zich zorgen maken als dergelijke berichten in de media verschijnen en vindt dat zowel de NAM als de betrokken overheden zich hiervan terdege bewust moeten zijn. lees verder

APV - wijzigingen prostitutie, aandacht carbidschieten

APVmaandag 18 december 2017 10:18 De ChristenUnie fractie heeft onlangs na een aantal aanpassingen met de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV) ingestemd. In de APV staan de gemeentelijke regelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.
De nieuwe APV van de gemeente Hardenberg is op een aantal punten gewijzigd, meest aansprekende wijzigingen zijn de verruiming van de openingstijden van de horeca tot 4:00 uur, carbidschieten wordt beperkt tot alleen oudjaarsdag, onze burgemeester krijgt meer veiligheidsbevoegdheden en de regulering van de prostitutie. lees verder

Kerstwensen uit Balkbrug

balkbrugkerstmarktdonderdag 07 december 2017 10:31 Op 6 december werd in Veldzicht en de Boslaan in Balkbrug de jaarlijkse Kerstmarkt georganiseerd. Zoals gebruikelijk, was de Boslaan versierd met lichtjes en stonden aan weerszijden van de straat de stands opgesteld. Alienke Bouwhuis, Simone Hof, Gineke Peltjes en Wiepie van der Veen hebben daar namens De ChristenUnie Hardenberg warme chocolademelk uitgedeeld en aan mensen gevraagd of zij nog een wens hadden voor gemeente Hardenberg en haar inwoners. Het weer hielp mee: het werd gaandeweg de avond behoorlijk guur, dus de chocolademelk vond gretig aftrek (er zijn bijna 100 bekertjes uitgedeeld). Een greep uit de ruim 30 wensen: "veel liefde en gezondheid", "vrede voor de hele wereld", "verdraagzaamheid", "schone straten", "gelijkheid in de kernen" en "een veilige markt in Dedemsvaart". lees verder

Beleidsplan Mantelzorg 2018-2019 & Beleidsplan Armoede en schulden 2018-2020

handenwoensdag 22 november 2017 14:14 Op 21 november is er in de gemeenteraad oriënterend gesproken over het geactualiseerde beleidsplan Mantelzorg 2018-2019 en is het geactualiseerde beleidsplan over armoede en schulden besproken. Lees hieronder meer over de inhoud van deze plannen. lees verder

Fractie ChristenUnie brengt werkbezoek aan FrieslandCampina Cheese in Balkbrug

ChristenUnie FrieslandCampina werkbezoekdinsdag 24 oktober 2017 10:01 Op de dag, vrijdag 20 oktober 2017, dat formeel bekend is geworden dat Carola Schouten van de ChristenUnie vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt, bracht de fractie van de ChristenUnie Hardenberg een werkbezoek aan FrieslandCampina Cheese in Balkbrug. lees verder

Kandidatenlijst & Verkiezingsprogramma vastgesteld door de leden

SakeCdinsdag 10 oktober 2017 15:40 Ledenvergadering ChristenUnie Hardenberg stelt kernpunten verkiezingsprogramma vast, kiest Sake-Christiaan Stelpstra als lijsttrekker en stelt de kandidatenlijst gemeenteraad vast. Het aanwijzen van een mogelijke wethouders kandidaat volgt later. lees verder