ChristenUnie: huidige aanpak tegen schulden schiet tekort

carola-banner-610x27017-10-2014 16:17 17-10-2014 16:17

Huishoudens met financiële problemen kosten de samenleving jaarlijks elf miljard euro. Dat staat in het rapport ‘Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland’ van het Nibud. Kamerlid Carola Schouten heeft hierover vragen gesteld aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Schouten: ,,De huidige aanpak werkt niet voldoende. Dit is zeer ernstig. Er moeten meer maatregelen genomen worden om schulden te voorkomen. Preventie is het sleutelwoord.”
 
Volgens de ChristenUnie is er meer mogelijk om schulden te voorkomen. Bedrijven kunnen mensen bijvoorbeeld sneller doorverwijzen naar hulpverlening. Ook zouden ze mensen die in de schulden zitten, niet steeds nieuwe kredieten moeten geven. De overheid moet ook zelf haar verantwoordelijkheid nemen. De beslagvrije voet moeten worden gerespecteerd, zodat mensen genoeg budget overhouden om van rond te komen. Anders belanden mensen alleen maar dieper in de problemen. Daarnaast moet de overheid eindelijk gaan meedoen met het beslagregister dat opgezet wordt. Dit maakt inzichtelijk welke beslagleggingen al zijn gedaan zodat schulden niet buiten beeld blijven.
 
Het aantal huishoudens met ernstige betalingsachterstanden zal volgens het rapport  de komende jaren zal stijgen. Schouten roept de staatssecretaris op te onderzoeken op welke wijze de continuïteit en waarborging van de preventie van schulden via wet- en regelgeving, voorzieningen en commerciële aanbieders van producten en diensten verbeterd kan worden.


Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten dat huishoudens met financiële problemen de samenleving jaarlijks elf miljard euro kosten.
 
1.
Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Schulden kosten Nederland 11 mld'1 en het rapport ‘Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland’ van het Nibud2
 
2.
Herkent u zich in de cijfers uit het onderzoek van het Nibud dat 1,1 miljoen huishoudens in Nederland met ernstige financiële problemen kampen en dat deze schulden de samenleving jaarlijks 11 miljard euro kosten? Verwacht u in lijn met het Nibud dat het aantal huishoudens met ernstige betalingsachterstanden de komende jaren zal stijgen?
 
3.
Bent u met ons van mening dat deze onderzoeksresultaten de ernst van de problematiek laten zien en de noodzaak om maatregelen te nemen aantonen? Deelt u de conclusie van het rapport van het Nibud dat huidige aanpak van de schuldhulpverlening onvoldoende werkt? Zo nee, waarom niet?
 
4.
Kunt u aangeven welke mogelijkheden u ziet om de preventie van schulden een sterkere plaats te geven in het landelijke beleid en wetgeving? Bent u bereid om te onderzoeken op welke wijze de continuïteit en waarborging van de preventie van schulden via wet- en regelgeving, voorzieningen en commerciële aanbieders van producten en diensten verbeterd kan worden?
Zo ja, op welk termijn kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u niet bereid bent om dit te onderzoeken?
 
5.
Bent u daarnaast bereid om met gemeenten te overleggen op welke wijze zij de continuïteit en waarborging van preventie binnen het gemeentelijke beleid voor de schuldhulpverlening kunnen verbeteren? Kunt u de Kamer dan op korte termijn informeren over de uitkomsten van dit overleg?

 
1 Nos.nl, 17 oktober 2014: ‘Schulden kosten Nederland 11 mld’.
2 Rapport Nibud, oktober 2014: ‘Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland’.

Labels
Carola Schouten

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: huidige aanpak tegen schulden schiet tekort'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > oktober