Bestuursleden

Het Algemeen Bestuur van kiesvereniging Hardenberg bestaat uit:

Voorzitter - Riemer de Braak
Secretaris - Alienke Bouwhuis - de Lange
Penningmeester - Luuk Visscher

bestuur@hardenberg.christenunie.nl