Bestuursleden

Het Algemeen Bestuur van kiesvereniging Hardenberg bestaat uit:

bestuur@hardenberg.christenunie.nl

Voorzitter
Klaas Bakker
Polberg 79, 7772 EX Hardenberg
0523-267095
voorzitter.bestuur@hardenberg.christenunie.nl

Secretaris
Alienke de Lange 
secretaris.bestuur@hardenberg.christenunie.nl

Penningmeester
Luuk Visscher
Het Schild 21, 7707 EB Balkbrug
0523-657454
penningmeester.bestuur@hardenberg.christenunie.nl

Bestuurslid
Riemer de Braak