Bestuursleden

Het Algemeen Bestuur van kiesvereniging Hardenberg bestaat uit:

bestuur@hardenberg.christenunie.nl

Voorzitter
Riemer de Braak
Boterbloem 126
7772NS Hardenberg
voorzitter.bestuur@hardenberg.christenunie.nl

Secretaris
Alienke Bouwhuis - de Lange
Dedemsvaartseweg-Noord 78-a
7775 AJ Lutten
secretaris.bestuur@hardenberg.christenunie.nl

Penningmeester
Luuk Visscher
Het Schild 21, 7707 EB Balkbrug
0523-657454
penningmeester.bestuur@hardenberg.christenunie.nl