Fractieleden

ChristenUnie logo


Postadres:
ChristenUnie Fractie Hardenberg
Venuslaan 20
7771 ZB  HARDENBERG
E-mail: fractie@hardenberg.christenunie.nl

Sake-Christiaan Stelpstra

06-30370302 | sake@ima.nl Fractievoorzitter

Portefeuille:
- Algemene coördinatie
- Financiën 
- GREX 
- Kernvisies 
- Burgermeester portefeuille. 

Extra rollen: 
Fractievoorzitter | Lid Presidium | Fin. fractie | Klank. financiën | Website

Betrokken plaatselijk belang: 
De Krim l Gramsbergen l Gramsbergen-Buiten

 

Simone HofRaadslid - vicevoorzitter

Portefeuille:
- Bereikbaarheid / mobiliteit / verkeer en vervoer 
- Lokale infrastructuur (incl. parkeren) 
- Landbouw en Natuur 
- Water (inclusief Vechtpark) 
- Ruimtelijke ordening (beleid, excl. bestemmingsplannen) / Omgevingswet 
- Recreatie en Toerisme 
- Jeugdzorg 

Extra rollen: 
Agendacommissie | Voorzitter oriënterende ronde
Voorzitter commissie Bestuurlijke vernieuwing

Betrokken plaatselijk belang:
Balkbrug l Rheezerveen l Heemserveen l Lutten l Oud-Lutten l Sibculo l Kloosterhaar

Erik van de GrampelRaadslid

Portefeuille:
- WMO-deel voorzieningen 
- Werk en inkomen 
- Welzijn (incl. WMO-deel Welzijn) 
- Gezondheid en zorg (exclusief Jeugdzorg en WMO-deel zorg) 
- Gemeentelijke dienstverlening 

Extra rollen: 
Klankbordgroep sociaal domein

Betrokken plaatselijk belang:
Bruchterveld l Hoogenweg l Ebbenbroek l Hardenbergerveld l Baalder l Oud-Baalder

Wiepie van der VeenRaadslid

Portefeuille:
- Onderwijs & Educatie 
- Jeugdzaken (excl. Jeugdzorg) 
- Kunst en cultuur 
- Beheer Openbare Ruimte 

Extra rollen:
werkgroep inclusie l website l social media. 

Betrokken plaatselijk belang:
Dedemsvaart l Rheeze l Diffelen l Slagharen l De Belte l Schuinesloot

Hans OdinkRaadslid

Portefeuille:
- Bestemmingsplannen 
- Volkshuisvesting en wonen 
- Bouwzaken (inclusief vergunningverlening en toezicht / omgevingsvergunningen) 
- Gemeentelijke eigendommen 
- Centrumontwikkeling diverse kernen 
- Grondbeleid 
- Zorgboulevard
- Economie 

Extra rollen
Voorzitter commissie SDG

Betrokken plaatselijk belang:
Baalderveld l Brucht l Marienberg l Beerzerveld l Marslanden l Collendoorn l Radewijk

Bas KuipersRaadslid

Portefeuille:
- Sport & sportboulevard 
- LOC+ & Gemeentehuis 
- Monumentenbeleid 
- Duurzaamheid/energie/klimaat 
- Milieu en Afval 
- Evenementenbeleid 

Extra rollen
Lid van de rekenkamer. 

Betrokken plaatselijk belang:
Heemse l Hardenberg centrum l Bergentheim l Oud-Bergentheim l Gouden Ploeg