ChristenUnie Hardenberg

CU-Logo-Hardenberg-Basislogo-RGB

Een bekende naam in de Hardenbergse politiek. De kiesvereniging Hardenberg bestaat uit circa 500 leden. In de gemeenteraad zitten sinds de verkiezingen van 2022 namens de ChristenUnie 7 raadsleden. Daarnaast neem de ChristenUnie in Hardenberg deel aan het college met 1 wethouder.

De ChristenUnie staat in een rijke traditie. Een traditie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Een traditie van ARP, CHU, GPV en RPF. Talloze christenen hebben zich in het verleden uitgesproken over de inhoud van de christelijke politiek. Over de relatie tussen geloof en politiek, over de vrijheid van godsdienst en over de betekenis van Gods wet voor het publieke leven. De ChristenUnie bouwt voort op datgene wat door anderen is gezegd en geformuleerd. Verbonden met het christelijk denken over de inrichting van het politiek en maatschappelijk leven, formuleert ze haar program in aansluiting op de eisen en vraagstukken van deze tijd.

- Een duidelijke naam
- Handen
- Een duidelijk beeld

De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek

Klik hier voor de bestuursleden