Inbreng verslag (wetsvoorstel) Joël Voordewind ten behoeve van de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

14-10-2014 00:00 14-10-2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Onderwerp:   Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Kamerstuk:    34 022

Datum:           14 oktober 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

2.2. Orthopedagogisch didactisch centrum (opdc)

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in het kader van bescherming van persoonsgegevens waarom persoonsspecifieke registratie van ‘zwaarwegend algemeen belang’ is, terwijl juist bij de doelen van toezicht, monitoring en evaluatie de gegevens geanonimiseerd en geaggregeerd worden. Genoemde leden hebben een vergelijkbare vraag gesteld bij het wetsvoorstel 33 971. Enerzijds benadrukt de regering dat inzicht nodig is in de schoolloopbaan van een specifieke leerling, terwijl anderzijds bij verstrekking van gegevens aan de inspectie en/of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de gegevens geanonimiseerd en geaggregeerd worden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Onderwijs

« Terug

Archief > 2014 > oktober