Vergaderingen

Onze fractievergaderingen vinden meestal plaats op de donderdag één week voorafgaand aan de raadsvergadering op dinsdag.
Wilt u een fractievergadering bijwonen, neemt u dan contact op met de fractievoorzitter Simone Hof via fractie@hardenberg.christenunie.nl.