Inbreng verslag Joël Voordewind ten behoeve van de Rijkssanctiewet

14-10-2014 00:00 14-10-2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken ten behoeve van de Rijkssanctiewet

Onderwerp:   Rijkssanctiewet

Kamerstuk:    34 009

Datum:           14 oktober 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van het voornemen van de regering de eenheid van het buitenlands beleid, vooral in het kader van de vrede en veiligheid, binnen het Koninkrijk te versterken. Deze leden hebben hierover nog een aantal vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie erkennen dat de buitenlandse betrekkingen bij uitstek behoren tot de taken van het Koninkrijk, maar vragen de regering in hoeverre het onderhavige wetsvoorstel recht doet aan alle landen binnen het Koninkrijk. Genoemde leden vragen de regering helder uit een te zetten in hoeverre zij bij de totstandkoming van dit voorstel overleg hebben gehad met onder meer Curaçao. De genoemde leden vragen de regering of zij het huidige proces, waarbij Curaçao de-facto buitenspel is gezet, wenselijk acht.

De leden van de fractie van de ChristenUnie-fractie constateren dat het onderhavig voorstel voorziet in een, nog vast te stellen, protocol maar vragen de regering concreet aan te geven hoe dit protocol de afstemmingsplicht binnen het Koninkrijk zal verankeren. In het bijzonder vragen de bovengenoemde leden de regering aan te geven hoe het protocol zal voorzien in vergelijkbare situaties waarbij er geen overeenstemming kan worden bereiken tussen de verschillende landen van het Koninkrijk.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Binnenland
Buitenlands beleid
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2014 > oktober