Uit de fractie

Vacature: Gemeenteraad kandidaat ChristenUnie Hardenberg

vacature.pngdinsdag 13 juli 2021 23:04 Heb jij … ideeën over de toekomst van de gemeente Hardenberg met al haar kernen? Ben jij … betrokken bij mensen die het moeilijk hebben en/of wil je bijdragen aan een goede omgang met onze aarde en goed bestuur van onze regio? Ben jij kortom betrokken bij zaken die echt tellen? Als je daarvoor je mond open wilt doen vanuit een levend geloof, meld je dan bij de ChristenUnie in Hardenberg. Wij zoeken kandidaten om onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, die in 2022 nieuw verkozen wordt. lees verder
Labels
Bestuur
Nieuwsbrief
Steunfractie

Proeflokaal lokale ChristenUnie politiek

proeflokaalzaterdag 27 maart 2021 15:27 In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan alle partijen nog actiever dan anders, op zoek naar nieuw talent voor hun kieslijsten. De ervaring leert dat een "algemene oproep" in een lokale krant of de eigen nieuwsbrief (vrijwel) geen nieuwe aanwas oplevert. Daarom hebben wij als ChristenUnie Hardenberg in 2017 voor het eerst een Proeflokaal georganiseerd. lees verder
Labels
Bestuur
Nieuwsbrief
Steunfractie

Goed nieuws: Er komt statiegeld op blik

statiegeld.jpgwoensdag 03 februari 2021 23:24 Bas Kuipers riep namens de ChristenUnie in juni 2018, in samenwerking met het CDA, PvdA, GroenLinks, Opkoers.nu en 50plus, onze gemeente al op om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.
De motie werd aangenomen en hiermee steunde onze gemeente het initiatief om de landelijke regering op te roepen tot invoeren van statiegeld op blikjes. Ook de ChristenUnie Hardenberg is superblij met onderstaande bericht! lees verder
Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

Verlenging AZC

230916_azc_bouw_voortgang4dinsdag 26 januari 2021 23:15 Op 1 december 2020 heeft de raad ingestemd met het voorstel om het contract met het COA te verlengen met een periode van ruim vier jaar. Het in die vergadering door ingediende en aangenomen amendement, met onze tegenstem, bleek voor het COA onuitvoerbaar. Daarom is de ChristenUnie gelukkig met het feit dat we vanavond – met de unanieme indiening van dit amendement, waarin ook het COA zich kan vinden – hebben zeker gesteld dat het AZC de komende ruim vier jaar onderdeel blijft uitmaken van de gemeente Hardenberg. lees verder
Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

Nedersaksenlijn

Nedersaksenlijn.jpgwoensdag 20 januari 2021 23:04 De ChristenUnie maakt zich al lange tijd sterk voor de realisatie van de Nedersaksenlijn, dit gebeurt zowel provinciaal, gemeentelijk, maar ook landelijk. Even kort, wat is nou die Nedersaksenlijn en waarom is dat belangrijk? De Nedersakselijn is een treinverbinding die Groningen en Twente rechtstreeks met elkaar moet verbinden en daarmee dus ook de Vechtdalijn vanuit Zwolle rechtstreeks met Groningen verbindt. lees verder
Labels
Bestuur
Nieuwsbrief
Steunfractie