Fractieleden

CU-Logo-Hardenberg-Basislogo-RGB


Postadres:
ChristenUnie Fractie Hardenberg
Van Royensweg 53
7691 BR  Bergentheim
E-mail: fractie@hardenberg.christenunie.nl

Simone Hof


Simone Hof

Raadslid - fractievoorzitter

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Externe vertegenwoordiging
 • Communicatie en voorlichting
 • Informatieveiligheid
 • Burgerzaken en publieksdienst
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke, algemene en juridische zaken

Commissies: 
Werkgeverscommissie

Betrokken plaatselijk belang:
Balkbrug | Rheezerveen/Heemserveen | Rheeze | Diffelen

Marcel Kuckelkorn

Marcel Kuckelkorn

Raadslid

Portefeuille:

 • WMO, zorg en welzijn (incl. coördinatie Samen Doen Hardenberg BV)
 • Werk en inkomen
 • Minimabeleid
 • Economie

Betrokken plaatselijk belang:

Hoogenweg | Brucht | Marslanden | Collendoorn

Bas Kuipers

Bas Kuipers

Raadslid

Portefeuille:

 • Sport
 • Gezondheid en preventie
 • Klimaat, natuur en water
 • Energietransitie en energie-innovatie
 • Milieu en grondstoffen

Commissies:
Agendacommissie

Betrokken plaatselijk belang:

Gramsbergen | Gramsbergen Buiten | Baalderveld | Heemse | Gouden Ploeg

Henri Lennips

Henri Lennips

Raadslid

Portefeuille:

 • Financiën
 • Bestemmingsplannen
 • Grondbeleid en grondbedrijf
 • Gemeentelijke eigendommen

Betrokken plaatselijk belang:

Bruchterveld | Ebbenbroek | Hardenbergerveld | Hardenberg Centrum

Hans Odink

Hans Odink

Raadslid

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. omgevingswet, verstedelijking en centrumontwikkeling)
 • Volkshuisvesting, wonen en bouwzaken
 • Kernenbeleid (incl. fonds Maatschappelijke Initiatieven)
 • (Boven)lokale bereikbaarheid en mobiliteit
 • Vrijetijdseconomie (incl. evenementenbeleid)

Commissies:
Agendacommissie
Commissie bestuurlijke vernieuwing

Betrokken plaatselijk belang:

De Krim | Baalder | Oud-Baalder | Mariënberg | Beerzerveld | Radewijk

Gineke Peltjes

Gineke Peltjes

Raadslid

Portefeuille:

 • Landbouw
 • Beheer openbare ruimte
 • Inclusiebeleid
 • Verkeer en vervoer (incl GVVP en fietsplan)


Commissies:
Commissie SDG
Werkgroep inclusie

Betrokken plaatselijk belang:

Sibculo | Kloosterhaar | Oud Bergentheim | Bergentheim

Wiepie van der Veen

Wiepie van der Veen

Raadslid

Portefeuille:

 • Kunst, cultuur en monumentenbeleid
 • Inburgering (incl. AZC)
 • Jeugbeleid en jeugdzorg
 • Onderwijs en educatie

Betrokken plaatselijk belang:

Lutten/Oud Lutten | Dedemsvaart | Slagharen | De Belte | Schuinesloot