Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD) en Omtzigt (CDA) over het bericht "Gaza met onmiddellijke ingang onder controle van Hamas en Fatah "

03-10-2014 00:00 03-10-2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de Leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het bericht «Gaza met onmiddellijke ingang onder controle van Hamas en Fatah»

Kamerstuk:    2014Z17261

Datum:           3 oktober 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Gaza met onmiddellijke ingang onder controle van Hamas en Fatah»? 1)

Vraag 2

Kunt u aangeven of de intensievere samenwerking tussen Hamas en Fatah, als gevolg van de eerder gesloten eenheidsregering, betekent dat Hamas en Fatah nu ook een gemeenschappelijke begroting onderhouden?

Vraag 3

Kunt u aangeven of het eerdere conflict tussen Hamas en Fatah over het uitbetalen van Hamas ambtenaren door de Palestijnse Autoriteit inmiddels is beslecht? Is het waar dat de salarissen van deze ambtenaren tijdelijk zijn uitbetaald door Qatar?

Vraag 4

Kunt u tevens aangeven of de Europese Unie nog altijd zo’n 65.000 ambtena-ren in Gaza financieel ondersteunt die sinds 2007 niet hebben gewerkt, zoals bleek uit het rapport van de Europese Rekenkamer van vorig jaar? In hoeverre is die situatie sindsdien gewijzigd?

Vraag 5

Wat voor gevolgen heeft de bovengenoemde hernieuwde samenwerking voor de financiële steun vanuit Nederland en de Europese Unie aan de Palestijnse Autoriteit? Welke garanties heeft u dat Nederlandse steun niet ten goede komt van Hamas?

Vraag 6

Kunt u tevens aangeven, met inachtneming van uw recente brief 2), hoe de Higher National Commission for Prisoners and Detainees, een verbetering is ten opzichte van het eerdere systeem van betalingen aan gevangenen? Is de perverse prikkel «hoe langer de gevangenisstraf, hoe hoger de betaling» in dit systeem weggenomen? Kunt u bovendien aangeven of in dit systeem ook Hamas-gevangenen worden uitbetaald?

1) NRC Handelsblad, 25 september 2014: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/25/hamas-en-fatah-gaan-gaza-met-onmiddellijke-ingang-samen-besturen/

2) Kamerstuk, 23 432, nr. 393

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2014 > oktober