Home

Welkom op de site van de ChristenUnie in Hardenberg. Op deze site vindt u informatie over de vereniging, fractie en landelijk nieuws. Zo geven we u meer inzicht in de politieke organisatie, het laatste nieuws en de standpunten van de ChristenUnie.

Maak kennis met de ChristenUnie Hardenberg

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Hardenberg Proeflokaal

cuproeflokaaldonderdag 02 februari 2017 In december 2016 hebben het ChristenUnie bestuur en de fractie een groot aantal mensen benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in lokale christelijke politiek en of zij er serieus over na willen denken politiek of bestuurlijk actief te worden. Achtentwintig mensen hebben daar positief op gereageerd en dat is een fantastische respons. lees verder

Betrokken vrouwen, betrokken samenleving

cudamesdonderdag 02 februari 2017 Voor vrouwelijke ChristenUnie leden, vrouwen die hebben aangegeven te willen nadenken over actief worden in de lokale politiek en echtgenotes van fractieleden, heeft de ChristenUnie Hardenberg op 21 januari een high tea georganiseerd. lees verder

Omgevingsvisie

omgevingswetdonderdag 02 februari 2017 Gemeente Hardenberg gaat binnenkort aan de slag met het actualiseren van haar Omgevingsvisie. Een Omgevingsvisie is een gemeentelijk document dat de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving (zowel de bebouwde-, agrarische- als natuurlijke omgeving) op de lange(re) termijn beschrijft. Dat is belangrijk om de ontwikkeling en groei van Hardenberg te blijven stimuleren. Ook de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 van kracht wordt, verplicht gemeenten tot het vaststellen van een integrale Omgevingsvisie. lees verder

Winkelcentra en transformatiefonds

winkelcentrahdbdonderdag 02 februari 2017 De afgelopen periode heeft onze fractie en vooral Hans Odink, als portefeuillehouder economie, zich bezig gehouden met de ontwikkelingen rondom onze winkelcentra. Ondanks het feit dat Dedemsvaart en Hardenberg mooie winkelcentra hebben, zien we razendsnelle ontwikkelingen en veranderend koopgedrag. Op het moment van schrijven van deze bijdrage lezen wij dat landelijke winkelketen Vögele faillissement heeft aangevraagd. Dit raakt ook het winkelcentrum van Hardenberg. lees verder