Home

Welkom op de site van de ChristenUnie in Hardenberg. Op deze site vindt u informatie over de vereniging, fractie en landelijk nieuws. Zo geven we u meer inzicht in de politieke organisatie, het laatste nieuws en de standpunten van de ChristenUnie.

Maak kennis met de ChristenUnie Hardenberg

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Fractie ChristenUnie brengt werkbezoek aan FrieslandCampina Cheese in Balkbrug

ChristenUnie FrieslandCampina werkbezoekdinsdag 24 oktober 2017 Op de dag, vrijdag 20 oktober 2017, dat formeel bekend is geworden dat Carola Schouten van de ChristenUnie vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt, bracht de fractie van de ChristenUnie Hardenberg een werkbezoek aan FrieslandCampina Cheese in Balkbrug. lees verder

Kandidatenlijst & Verkiezingsprogramma vastgesteld door de leden

SakeCdinsdag 10 oktober 2017 Ledenvergadering ChristenUnie Hardenberg stelt kernpunten verkiezingsprogramma vast, kiest Sake-Christiaan Stelpstra als lijsttrekker en stelt de kandidatenlijst gemeenteraad vast. Het aanwijzen van een mogelijke wethouders kandidaat volgt later. lees verder

Ledenvergadering

CUvierkantmaandag 09 oktober 2017 Er wordt hard gewerkt aan de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma, de hoogste tijd dus om u hierover bij te praten.
We nodigen u daarom uit voor de Ledenvergadering van de ChristenUnie Hardenberg op (DV) 9 oktober aanvang 20 uur. lees verder

Raad Hardenberg kiest voor meer ecologisch bermbeheer

hardenbergdinsdag 01 augustus 2017 De gemeenteraad kiest voor ecologisch bermbeheer. De gemeenteraad heeft in 2016 met een motie opdracht gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders om de raad een plan aan te bieden hoe er meer ecologisch bermbeheer gestimuleerd kan worden. Dit plan is in april aangeboden aan de raad waarbij het college aangaf om 35% van areaal dat de gemeente kent, ecologisch te gaan beheren. Dit beheer zou bestaan uit een gedeelte klepelen en afzuigen.  En een gedeelte maaien met een cyclomaaier, verzamelen en afvoeren. Tijdens de behandeling in de raad werd nog eens specifiek gevraagd aan het College, maak nu eens een doorkijk als de ambitie hoger zijn. Dat heeft het college gedaan en zo lag er op 18 juli een voorstel met een doorkijk naar 2027. Dan zou er 90% van het areaal ecologisch beheerd kunnen worden. De raad is van mening dat door meer ecologisch bermbeheer de biodiversiteit in de bermen aangewakkerd kan worden  en dit ten goede komt aan de natuur. lees verder