Home

Welkom op de site van de ChristenUnie in Hardenberg. Op deze site vindt u informatie over de vereniging, fractie en landelijk nieuws. Zo geven we u meer inzicht in de politieke organisatie, het laatste nieuws en de standpunten van de ChristenUnie.

Maak kennis met de ChristenUnie Hardenberg

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Raad Hardenberg kiest voor meer ecologisch bermbeheer

hardenbergdinsdag 01 augustus 2017 De gemeenteraad kiest voor ecologisch bermbeheer. De gemeenteraad heeft in 2016 met een motie opdracht gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders om de raad een plan aan te bieden hoe er meer ecologisch bermbeheer gestimuleerd kan worden. Dit plan is in april aangeboden aan de raad waarbij het college aangaf om 35% van areaal dat de gemeente kent, ecologisch te gaan beheren. Dit beheer zou bestaan uit een gedeelte klepelen en afzuigen.  En een gedeelte maaien met een cyclomaaier, verzamelen en afvoeren. Tijdens de behandeling in de raad werd nog eens specifiek gevraagd aan het College, maak nu eens een doorkijk als de ambitie hoger zijn. Dat heeft het college gedaan en zo lag er op 18 juli een voorstel met een doorkijk naar 2027. Dan zou er 90% van het areaal ecologisch beheerd kunnen worden. De raad is van mening dat door meer ecologisch bermbeheer de biodiversiteit in de bermen aangewakkerd kan worden  en dit ten goede komt aan de natuur. lees verder

Fractie bezoekt Tuinen van Mien Ruis

MR2017maandag 17 juli 2017 De fractie van onze partij bracht vrijdag 14 juli een werkbezoek aan de Tuinen van Mien Ruis in Dedemsvaart. De fractieleden zijn onder de indruk van de oppervlakte, de inrichting, de stilte van het tuinencomplex en de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. lees verder

Lijsttrekker CU aangewezen

scsvrijdag 30 juni 2017 Sake-Christiaan Stelpstra zal door het bestuur van de ChristenUnie Hardenberg worden voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. lees verder

De inclusieve samenleving

200417_inclusieve_samenlevingdonderdag 04 mei 2017 "Een samenleving waarin iedereen telt. Waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar voor een grote groep mensen gaat dat niet vanzelf. Daarom willen wij een samenleving waarin iedereen contact kan maken, zich kan verplaatsen en vanzelfsprekend kan participeren. Ook als je een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking hebt, een chronische ziekte of een psychische of psychiatrische aandoening. Dat vraagt wat van mensen, instanties en regelgeving." lees verder