Wethouder

Alwin te Rietstap

Wethouder Alwin te Rietstap

Wethouder.

Portefeuille

 • 3e locoburgemeester
 • Economie
 • (Boven)lokale bereikbaarheid en mobiliteit
 • Verkeer en vervoer (inc;. GVVP en fietsplan
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Gezondheid en Preventie
 • Kilmaat, natuur en water

 

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur GGD IJsselland
 • Bestuurslid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
 • Lid Euregioraad en algemeen bestuur EUREGIO
 • Lid VNG Overijssel platform Sociaal Domein
 • Lid aandeelhoudersvergadering Vitens
 • Lid dagelijks bestuur Economische zaken Regio Zwolle
 • Portefeuillehouder internationalisering Regio Zwolle
 • Lid Program Board Dutch TechZone
 • Lid bestuur Stichting Ondernemershuis voor het Vechtdal
 • Lid aandeelhoudersvergadering Wadinko
 • Voorzitter breed bestuurlijk overleg Ruimte voor de Vecht
 • Plaatsvervangend lid bedrijvensociëteit A37
 • Lid Tafel infrastructuur/bereikbaarheid Regio Zwolle
 • Lid stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe 
 • Lid bestuurlijk overleg pijler Werk Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe 
 • Lid Stuurgroep Regiodeal Regio Zwolle
 • Lid Stuurgroep regionale acquisitie Regio Zwolle
 • Voorzitter comité herdenking gevallenen 40-45 Bergentheim e.o.