Wethouder

    

Jannes Janssen - Wethouder

klik op naam voor email

Informatie

2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Openbare werken
 • Infrastructuur
 • Verkeer en vervoer
 • Natuur- en landschapsbeleid / plattelandsontwikkeling / agrarische zaken / leader+
 • Water (inclusief Vechtpark)
 • Onderwijs / Brede school ontwikkeling / kinderopvang / peuterspeelzaalwerk
 • Jeugdbeleid / CJG / decentralisatie Jeugdzorg
 • Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid incl. alcoholmatigingsbeleid, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en GGZ
 • Gebiedsgericht werken: Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, Gouden Ploeg, Ebbenbroek, Heemse, Mariënberg, Oud-Bergentheim, Rheeze-Diffelen

De heer Janssen zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid stuurgroep Ruimte voor de Vecht
 • Lid bestuurlijk overleg grenzeloze samenwerking Emlichheim-Hardenberg
 • Lid grensoverschrijdende stuurgroep Vecht en Vechtdal
 • Lid regionaal bestuurlijk overleg (RBO) Rijn-Oost
 • Lid algemeen bestuur GR GGD IJsselland
 • Lid regionaal bestuurlijk overleg decentralisatie Jeugdzorg IJsselland
Nevenfuncties
Bestuurslid Frits de Zwerverprijs, Lid vertrouwenscommissie GKv Baalderveld-Oost.
 

Even Voorstellen.

Ik ben Jannes Janssen, geboren in 1955, getrouwd met mijn geweldige partner Mieke. Wij wonen sinds 1980 in Hardenberg. Onze vijf kinderen zijn hier opgegroeid. Twee wonen inmiddels zelfstandig elders in het land en een woont er vol trots beschermd zelfstandig in buurgemeente Ommen. De twee jongsten wonen nog thuis en voelen zich in Hardenberg als een vis in het water. Ik ben een Drentse boerenzoon, die met veel plezier in het onderwijs mijn plek gevonden heb.

In de 80-er jaren heb ik politiek en kerkelijk bestuurlijk werk gedaan: in 1990 ben ik lid geworden van de schaduwfractie van toen nog het GPV in de oude gemeente Hardenberg. In 1994 werd ik raadslid en in 1998 fractievoorzitter. Na de herindeling werd ik dat ook binnen de nieuwe fractie van de ChristenUnie.

Binnen de ChristenUniefractie, waarin ik me zeer thuis voel vanwege de christelijk-sociale uitgangspunten, heb ik de afgelopen jaren met plezier gewerkt aan de opbouw van het werk in de nieuwe grote gemeente Hardenberg. Ik ben blij met de goede onderlinge politieke verhoudingen in de raad van Hardenberg. Daardoor kunnen we ons richten op de inhoud van het werk in plaats van op onnodig onderling gekissebis. Het gevolg is dat we veel hebben bereikt in de afgelopen jaren. Dat geeft ook motivatie om met dit werk door te gaan. Er is nog zoveel meer te doen. Het werk binnen de gemeenteraad heeft er wel toe geleid dat ik mijn andere vrijwilligerswerk heb moeten afbouwen. De raad slokt veel tijd op, maar dat heb ik er graag voor over. Het is een uitdaging vorm te geven aan een goed draaiende ChristenUnie gemeenteraadsfractie, waarin alle verschillende kwaliteiten goed worden benut.

Ik ben sterk gericht op wat we samen binnen politiek Hardenberg voor elkaar kunnen krijgen ten bate van de hele gemeenschap. Die benadering heeft Hardenberg nodig om voldoende werk en voorzieningen in stand te houden, waardoor het hier goed wonen en werken is.Het is mooi werk om vanuit je christelijk-sociale gedachtegoed hieraan als fractie en als persoon mee te helpen. Daarvoor vragen wij de steun van de kiezers.
Het is mijn ambitie zo te werken dat burgers met waardering spreken over wat er wordt bereikt. Dat ze merken dat de politiek er is ten bate van de gemeenschap. Ik wil graag op een breed vlak resultaten bereiken, maar als ik moet kiezen zou ik momenteel de nadruk willen leggen op twee kwetsbare plekken binnen onze gemeente.

De agrarische sector heeft het moeilijk. Veel bedrijven zijn al gestopt of gaan dat de komende jaren doen. Anderen moeten uitbreiden om het hoofd boven water te houden. De agrarische sector is belangrijk voor ons. Niet alleen als voedselproducent, maar ook als beheerder van grote delen van het buitengebied. Nu kan de gemeente niet alles doen, maar wel in een goed bestemmingsplan buitengebied de grote lijnen aangeven hoe wij de toekomst zien van een aantrekkelijk buitengebied in de gemeente Hardenberg in de komende jaren. Een gebied met meerdere functies: landbouw, natuur, wonen en toerisme. Een gebied waarin de agrariërs toekomstmogelijkheden moeten houden. Het is een uitdaging om daar de komende jaren mee bezig te zijn. Het tweede punt is de samenhang binnen onze gemeente. We moeten voorkomen dat persoonlijke drukte en individualisme gaan verhinderen dat we ons samen voldoende inzetten voor de gemeenschap. Immers, Hardenberg vormen we met z'n allen samen. Dat kun je niet alleen aan de overheid overlaten. Vandaar dat we gekozen hebben voor de verkiezingsslogan 'Voor elkaar'.

Met de Bijbelse boodschap als uitgangspunt hebben we ons christelijk-sociale politieke gedachtegoed ontwikkeld. Landelijk en in Hardenberg. De ChristenUnie heeft Hardenberg iets te bieden.