Wethouder

Alwin te Rietstap

Wethouder.

Portefeuille

  • Economie (inclusief vrijetijdseconomie)
  • Bereikbaarheid / mobiliteit / verkeer en vervoer
  • Grondbeleid (inclusief Grondbedrijf)
  • Landbouw en Natuur
  • Water (inclusief Vechtpark)
  • Gezondheid en zorg (inclusief Jeugdzorg en WMO-deelzorg)

 

Nevenfuncties

  • lid van het algemeen bestuur van de GGD IJsselland
  • lid van het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland