Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over uitzettingen naar landen waar ebola heerst

22-10-2014 00:00 22-10-2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de Leden Schouw (D66) en Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Uitzettingen naar landen waar ebola heerst

Kamerstuk:    2014Z18664

Datum:           22 oktober 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Voorlopige repatriëringsstop naar de «ebola-landen» Guinee, Liberia en Sierra Leone», waaruit blijkt dat België voorlopig geen gedwongen uitzettingen uitvoert naar landen waar ebola veel slachtoffers maakt? 1)

Vraag 2

Kunt u aangeven op grond waarvan België wel heeft besloten tijdelijk geen vreemdelingen meer uit te zetten naar landen die kampen met de uitbraak van ebola?

Vraag 3

Waarom is er voor deze landen wel een negatief reisadvies afgegeven, vanwege de risicovolle veiligheidssituatie, maar kunnen vreemdelingen toch zonder problemen uitgezet worden naar deze landen? 2) Kunt u aangeven of de verslechterde veiligheidssituatie ook voor deze vreemdelingen risico’s kan opleveren? Op welke wijze heeft u deze veiligheidssituatie in uw besluitvor-ming laten meewegen?

Vraag 4

Klopt het dat de medische diensten in de bovengenoemde landen zodanig worstelen met de aanpak van ebola dat zorgverlening op andere gebieden tekortschiet? Deelt u de mening dat uitzettingen naar dergelijke landen, in het bijzonder voor vreemdelingen die gezondheidszorg nodig hebben, risicovol is?

1) Kruispunt Migratie-Integratie: expertisecentrum voor Vlaanderen – Brussel: http://www.kruispuntmi.be/nieuws/voorlopige-repatrieringsstop-naar-ebola-landen-guinee-liberia-en-sierra-leone

2) Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Kamer, d.d. 17 oktober 2014, inzake beleid omtrent landen waar ebola heerst.  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Justitie

« Terug

Archief > 2014 > oktober