Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Transitie Wmo (AO d.d. 15/10)

16-10-2014 00:00 16-10-2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Transitie Wmo (AO d.d. 15/10)

Kamerstuk:    29 538

Datum:           16 oktober 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Wmo is vastgelegd dat mensen met behoefte aan specialistische dagbesteding een passend aanbod dienen te krijgen;

overwegende dat specialistische dagbesteding van groot belang is voor specifieke groepen mensen;

voorts overwegende dat specialistische dagbesteding vaak (boven)regionaal georganiseerd is;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met gemeenten om specialistische vormen van dagbesteding beschikbaar te houden en regionale samenwerking op dit punt indien nodig te stimuleren;

verzoekt de regering om intensief te monitoren of dagbesteding voldoende beschikbaar blijft voor alle groepen die dit nodig hebben en de Kamer daarover per kwartaal te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Bergkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 166 (29538).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2014 > oktober