Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Eppo Bruins'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

De subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

vrijdag 18 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Vraag 1 Bent ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

De plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit

donderdag 17 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins en Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Kent u het bericht 'Haarlems mysterie: dit is waarom de windmolens bij de teletubbieberg nooit ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Eppo Bruins
Infrastructuur
Wonen & Ruimtelijke ordening

Debat over de Najaarsnota 2020

woensdag 16 december 2020 00:00 Kamerstuk 35650 Bijdrage aan een plenair debat met minister Hoekstra van Financiën De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. Er is een grap die luidt: de enige functie van economen is het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën

Douane

maandag 14 december 2020 00:00 Kamerstuk 31934 Bijdrage aan een notaoverleg met staatssecretaris van Huffelen van Financiën De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We hebben bij Nieuwsuur gezien wat een enorm ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën

Armoede- en schuldenbeleid

donderdag 10 december 2020 00:00 Kamerstuk 24515 Bijdrage van Eppo Bruins aan een algemeen overleg met staatssecretaris van't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

De interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart

maandag 07 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Bent u bekend met de brief die op 17 november jl. is gestuurd door een groot aantal luchtvaartorganisaties aan het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

De stikstofberekeningen voor Lelystad Airport

donderdag 03 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Klopt het dat de milieueffectrapportage (MER) 2014 van Lelystad Airport de invulling is van de Notitie Reikwijdte en... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

Het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

donderdag 03 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) en het Tweede Kamerlid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Vraag 1 Bent u bekend met het onderzoek van het Centraal ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs