Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Eppo Bruins'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

De herindeling van het luchtruim en de aansluitroutes van Lelystad Airport

15-02-2021 00:00 15-02-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Eppo Bruins aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraagnummer: 2021Z03171 Vraag 1 Herinnert u zich dat u in antwoord op schriftelijke vragen d.d. 30 oktober ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

28-01-2021 00:00 28-01-2021 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een plenair debat met minister van't Wout van Economische Zaken en Klimaat, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Hoekstra van Financiën ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

20-01-2021 00:00 20-01-2021 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een plenair debat met staatssecretaris Keizer van Economische Zaken en Klimaat Kamerstuknr. 35421 De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. In deze coronacrisis is het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins

Schriftelijke vragen over het bericht dat de kledingbank is gesloten tot 19 januari

22-12-2020 00:00 22-12-2020 00:00 Schriftelijke vragen van Eppo Bruins aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Woeste reacties op sluiting Kledingbank Rotterdam: «Juist ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

De subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

18-12-2020 00:00 18-12-2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Vraag 1 Bent ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

De plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit

17-12-2020 00:00 17-12-2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins en Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Kent u het bericht 'Haarlems mysterie: dit is waarom de windmolens bij de teletubbieberg nooit ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Eppo Bruins
Infrastructuur
Wonen & Ruimtelijke ordening

Debat over de Najaarsnota 2020

16-12-2020 00:00 16-12-2020 00:00 Kamerstuk 35650 Bijdrage aan een plenair debat met minister Hoekstra van Financiën De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. Er is een grap die luidt: de enige functie van economen is het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën

Douane

14-12-2020 00:00 14-12-2020 00:00 Kamerstuk 31934 Bijdrage aan een notaoverleg met staatssecretaris van Huffelen van Financiën De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We hebben bij Nieuwsuur gezien wat een enorm ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën