Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Sociale Zaken'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Het bericht 'Rijk belemmert gemeenten in armoedebeleid' en het niet uitvoeren van de motie over dit onderwerp

16-06-2021 00:00 16-06-2021 00:00 Vragen van het lid Ceder (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Rijk belemmert gemeenten... lees verder
Labels
Bijdragen
Don Ceder
Sociale Zaken

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

25-05-2021 00:00 25-05-2021 00:00 Bijdrage Don Ceder aan een plenair debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 25 mei 2021 Kamerstuknr. 30950 De heer Ceder (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ik geloof dat ... lees verder
Labels
Bijdragen
Don Ceder
Sociale Zaken

Vastlopende hersteloperatie toeslagenschandaal

30-04-2021 00:00 30-04-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Pieter Grinwis en Don Ceder aan de Staatssecretaris van Financiën en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kent u de berichten “Hersteloperatie van schade in ... lees verder
Labels
Bijdragen
Don Ceder
Financiën
Pieter Grinwis
Sociale Zaken

Burgergegevens bij het Inlichtingenbureau

28-04-2021 00:00 28-04-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Don Ceder aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kent u het bericht ‘Staat licht in jacht op uitkeringsfraude burgers volledig door, tot verbazing van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Don Ceder
Sociale Zaken

Schriftelijke vragen over het bericht dat de kledingbank is gesloten tot 19 januari

22-12-2020 00:00 22-12-2020 00:00 Schriftelijke vragen van Eppo Bruins aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Woeste reacties op sluiting Kledingbank Rotterdam: «Juist ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Armoede- en schuldenbeleid

10-12-2020 00:00 10-12-2020 00:00 Kamerstuk 24515 Bijdrage van Eppo Bruins aan een algemeen overleg met staatssecretaris van't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

17-11-2020 00:00 17-11-2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XV Bijdrage aan de plenaire begrotingsbehandeling met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Mensen die hun woning moeten verlaten respectievelijk kwijtraken als ze hun zorgindicatie verliezen of worden opgenomen in een GGZ-instelling

17-11-2020 00:00 17-11-2020 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber en Eppo Bruins aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Eppo Bruins
Sociale Zaken
Wonen & Ruimtelijke ordening
Zorg, Welzijn & Sport