Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Sociale Zaken'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Armoede- en schuldenbeleid

donderdag 10 december 2020 00:00 Kamerstuk 24515 Bijdrage van Eppo Bruins aan een algemeen overleg met staatssecretaris van't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dinsdag 17 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XV Bijdrage aan de plenaire begrotingsbehandeling met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Mensen die hun woning moeten verlaten respectievelijk kwijtraken als ze hun zorgindicatie verliezen of worden opgenomen in een GGZ-instelling

dinsdag 17 november 2020 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber en Eppo Bruins aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Eppo Bruins
Sociale Zaken
Wonen & Ruimtelijke ordening
Zorg, Welzijn & Sport

Het pensioenakkoord

dinsdag 14 juli 2020 00:00 De voorzitter: Van harte gefeliciteerd alvast. Geniet ervan. Daarom dacht ik: ik ga u interrumperen, want dan kunt u het vertellen. Dan is nu het woord aan de heer Bruins namens de ChristenUnie. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Bijdrage Eppo Bruins aan het voortgezet algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 24 juni 2020)

dinsdag 30 juni 2020 00:00 De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. Ik ben dankbaar dat mevrouw Van der Graaf voor mij wilde invallen bij het AO, omdat ik een parallel debat had. Het is fijn dat dat kon. Ik wil de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Initiatiefnota van Gert-Jan Segers en het Tweede Kamerlid Lilian Marijnissen (SP)

maandag 25 mei 2020 00:00 Bijdrage aan een notaoverleg met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel,... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

dinsdag 12 mei 2020 00:00 Bijdrage aan een wetgevingsoverleg met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Arbeidsmigratie gaat nog steeds te vaak gepaard... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Bijdrage Eppo Bruins aan het wetgevingsoverleg inzake de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

dinsdag 14 april 2020 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een wetgevingsoverleg met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamerstuknr. 35430 De ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken