Het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

03-12-2020 00:00 03-12-2020 00:00

Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) en het Tweede Kamerlid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vraag 1

Bent u bekend met het onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Niet-gebruik van de aanvullende beurs’? 1)

Vraag 2

Wat vindt u van het feit dat maar liefst een kwart van de eerstejaarsstudenten die recht hebben op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt terwijl een aanzienlijk deel wel een lening aangaat? Wat is in uw ogen de oorzaak hiervan?

Vraag 3

Op welke wijze wilt u het niet-gebruik van de aanvullende beurs terugdringen? Verwacht u dat het nog een keer sturen van een brief voldoende effect zal hebben?

Vraag 4

Wat vindt u van de suggesties van het CPB om de aanvullende beurs automatisch uit te keren of een geautomatiseerde controle te doen op het recht en de hoogte van de beurs en studenten vervolgens hierover actief te informeren?

Vraag 5

Wat vindt u van de suggestie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) om aankomende studenten op de middelbare school voorlichting te geven over hun rechten en plichten en over de consequenties van lenen?

Vraag 6

Is het mogelijk om de aanvullende beurs met terugwerkende kracht uit te keren aan studenten die hier recht op hebben maar de beurs niet aangevraagd hebben? Bent u bereid om hier werk van te maken?

1) CPB.nl., 2 december 2020: Niet-gebruik van de aanvullende beurs (https://www.cpb.nl/niet-gebruik-van-de-aanvullende-beurs#)

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

« Terug

Archief > 2020 > december