Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Carla Dik'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg

donderdag 14 januari 2021 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een notaoverleg met minister van Ark voor Medische Zorg Kamerstuknr. 31016 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De meeste mensen kennen niet "het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

Het belang van professionele tolken in de zorg

vrijdag 18 december 2020 00:00 Vragen van Carla Dik-Faber aan de minister voor Medische Zorg Vraag 1  Wat is uw reactie op de berichtgeving in de uitzending van Kassa 1) over de noodzaak van het inzetten van professionele ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

De Gasopslag in Norg (Langelo)

vrijdag 18 december 2020 00:00 Vragen van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Agnes Mulder (CDA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vraag 1 Kent u het bericht 'Kans ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Carla Dik
Energie

De plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit

donderdag 17 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins en Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Kent u het bericht 'Haarlems mysterie: dit is waarom de windmolens bij de teletubbieberg nooit ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Eppo Bruins
Infrastructuur
Wonen & Ruimtelijke ordening

Zwangerschap en geboorte

donderdag 10 december 2020 00:00 Kamerstuk 29323 Bijdrage aan een algemeen overleg met minister van Ark voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

Wet duurzame aanpak stikstof

donderdag 10 december 2020 00:00 Kamerstuk 35444 Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

donderdag 10 december 2020 00:00 Kamerstuk 35600 Bijdrage aan de plenaire behandeling van een wijziging van wet met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35570-XVI) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35567)

woensdag 02 december 2020 00:00 Kamerstukken 35570 - XVI en 35567 Bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister van Ark voor Medische Zorg en ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport