Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Carla Dik'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Het bericht ‘Vader van honderden’ en massadoneren van sperma

30-03-2021 00:00 30-03-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   Vraag 1 Kent u het bericht «Vader van honderden» in de Volkskrant1 naar aanleiding ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

Verharding bospaden

17-02-2021 00:00 17-02-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vraagnummer: 2021Z03270 Vraag1 Kent u het bericht: ‘Bospaden worden verhard met plastic ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu

Het antwoord op eerdere schriftelijke vragen en de uitzending van Argos ‘Spraakverwarring in de spreekkamer’

17-02-2021 00:00 17-02-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de minister voor Medische Zorg Vraag 1 Herinnert u zich de antwoorden op schriftelijke vragen over het belang van professionele tolken in de zorg? 1) ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

Permanente bewoning op vakantieparken

17-02-2021 00:00 17-02-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vraag 1 Kent u het bericht: ‘Wonen op een vakantiepark? Meeste Veluwse ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Carla Dik
Wonen & Ruimtelijke ordening

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

10-02-2021 00:00 10-02-2021 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een plenair debat met minister van't Wout van Economische Zaken en Klimaat en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuknr. 35603 ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie

Schriftelijke vragen over worteldoeken in Nederlandse rivieren

18-01-2021 00:00 18-01-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Kent u de berichten ‘Rijkswaterstaat moet niet-functionele worteldoeken ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Water

Schriftelijke vragen over regionale verschillen in de euthanasiepraktijk

18-01-2021 00:00 18-01-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vraag 1 Bent u bekend met het onderzoek naar de geografische variatie in euthanasie zoals bericht in ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

Keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden

15-01-2021 00:00 15-01-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber en het Tweede Kamerlid van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vraag 1 Is het u bekend dat sommige mensen zich ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport