Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Onderwijs'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

30-06-2021 00:00 30-06-2021 00:00 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Onderwijs

Onderwijs en corona - primair en voortgezet onderwijs

07-06-2021 00:00 07-06-2021 00:00 Bijdrage Gert-Jan Segers aan een wetgevingsoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 7 juni 2021 Kamerstuknr. 35570-VIII   De heer Segers (ChristenUnie): Dank, mevrouw... lees verder
Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Onderwijs

De subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

18-12-2020 00:00 18-12-2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Vraag 1 Bent ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

03-12-2020 00:00 03-12-2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) en het Tweede Kamerlid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Vraag 1 Bent u bekend met het onderzoek van het Centraal ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Passend onderwijs

16-11-2020 00:00 16-11-2020 00:00 Kamerstuk: 31497 Bijdrage aan een notaoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Passend ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

WGO Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

09-11-2020 00:00 09-11-2020 00:00 Kamerstuk 35352 Bijdrage aan een wetgevingsoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Burgerschapsvorming is een ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

WGO Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)

04-11-2020 00:00 04-11-2020 00:00 Kamerstuk 35554 Bijdrage aan een wetgevingsoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter, dank u wel. Ik dank ... lees verder
Labels
Bijdragen
Onderwijs
Stieneke van der Graaf

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

13-10-2020 00:00 13-10-2020 00:00 De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. Normaal gesproken zouden we bij deze begrotingsbehandeling terugblikken op deze kabinetsperiode en de balans opmaken, maar dit is niet echt het moment om... lees verder
Labels
Bijdragen
Cultuur (w.o. Media)
Eppo Bruins
Onderwijs
Wetenschap