Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Onderwijs'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

De subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

vrijdag 18 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Vraag 1 Bent ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

donderdag 03 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) en het Tweede Kamerlid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Vraag 1 Bent u bekend met het onderzoek van het Centraal ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Passend onderwijs

maandag 16 november 2020 00:00 Kamerstuk: 31497 Bijdrage aan een notaoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Passend ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

WGO Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

maandag 09 november 2020 00:00 Kamerstuk 35352 Bijdrage aan een wetgevingsoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Burgerschapsvorming is een ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

WGO Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)

woensdag 04 november 2020 00:00 Kamerstuk 35554 Bijdrage aan een wetgevingsoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter, dank u wel. Ik dank ... lees verder
Labels
Bijdragen
Onderwijs
Stieneke van der Graaf

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

dinsdag 13 oktober 2020 00:00 De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. Normaal gesproken zouden we bij deze begrotingsbehandeling terugblikken op deze kabinetsperiode en de balans opmaken, maar dit is niet echt het moment om... lees verder
Labels
Bijdragen
Cultuur (w.o. Media)
Eppo Bruins
Onderwijs
Wetenschap

Het bericht dat het Pax Christi College in Druten voornemens is om de huidige techniekprofielen vanaf het schooljaar 2021 te laten vervallen

vrijdag 10 juli 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Grote zorgen omtrent toekomst techniekon-derwijs Pax»? 1) Vraag 2 Klopt ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Bijdrage Eppo Bruins aan het VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

dinsdag 30 juni 2020 00:00 De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We hebben een goed debat gehad. Het is mooi dat we de tegenstelling tussen fundamenteel en toegepast of vrij en strategisch onderzoek hebben ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs
Wetenschap