Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Financiën'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"

07-07-2021 00:00 07-07-2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met de minister-president, de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën 7 juli 2021 Kamerstuknr. 35510-2   De ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Pieter Grinwis

Debat over de Voorjaarsnota 2021

06-07-2021 00:00 06-07-2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met minister Hoekstra van Financiën 6 juli 2021 Kamerstuknr. 35850 De heer Grinwis (ChristenUnie): Zeker, voorzitter. Dit is ook altijd een prachtig ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Pieter Grinwis

De verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant

02-07-2021 00:00 02-07-2021 00:00 Vragen van de leden Grinwis en Bikker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABNAMRO ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Justitie
Mirjam Bikker
Pieter Grinwis

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

16-06-2021 00:00 16-06-2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën 16 juni 2021 Kamerstuknr. 35216   De heer Grinwis (ChristenUnie): Dank, voorzitter. En dank aan collega ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Klimaat
Pieter Grinwis

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

09-06-2021 00:00 09-06-2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met staatssecretaris Van Huffelen van Financiën 9 juni 2021 Kamerstuknr. 31066   De heer Grinwis (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Ik benijd de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Pieter Grinwis

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

08-06-2021 00:00 08-06-2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met de minister-president, de minister van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9 juni 2021 Kamerstuknr. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Pieter Grinwis

De consultatie op het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

06-05-2021 00:00 06-05-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Pieter Grinwis (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Financiën over de consultatie op het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Pieter Grinwis

Vastlopende hersteloperatie toeslagenschandaal

30-04-2021 00:00 30-04-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Pieter Grinwis en Don Ceder aan de Staatssecretaris van Financiën en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kent u de berichten “Hersteloperatie van schade in ... lees verder
Labels
Bijdragen
Don Ceder
Financiën
Pieter Grinwis
Sociale Zaken