Schriftelijke vragen over het bericht dat de kledingbank is gesloten tot 19 januari

22-12-2020 00:00 22-12-2020 00:00

Schriftelijke vragen van Eppo Bruins aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Woeste reacties op sluiting Kledingbank Rotterdam: «Juist nu onmisbaar»»? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat in alle plaatsen waar een kledingbank is gevestigd, deze op last van de rijksoverheid gesloten is tot tenminste 19 januari?

Vraag 3

Bent u van mening dat de kledingbank niet een winkel is, maar valt onder welzijnswerk, hulpverlening of humanitair vrijwilligerswerk, zoals de voedselbank? Zo nee, kunt u dat uitleggen?

Vraag 4

In welke mate hebben veiligheidsregio’s c.q. burgemeesters de bevoegdheid om om humanitaire redenen de lokale kledingbank alsnog wél de deuren te laten openen?

Vraag 5

Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn toestemming te geven om de kledingbanken weer te openen voor hen die dat het meest nodig hebben?

1) Rijnmond, 19 december 2020, «Woeste reacties op sluiting Kledingbank Rotterdam: «Juist nu onmisbaar»», https://www.rijnmond.nl/nieuws/202300/Woeste-reacties-op-sluitingKledingbank-Rotterdam-Juist-nu-onmisbaar

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

« Terug

Archief > 2020 > december