De interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart

07-12-2020 00:00 07-12-2020 00:00

Vragen van Eppo Bruins aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vraag 1

Bent u bekend met de brief die op 17 november jl. is gestuurd door een groot aantal luchtvaartorganisaties aan het Amerikaanse congres, waarin wordt gewaarschuwd voor interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart? 1)

Vraag 2

Klopt het dat de 5G-frequentieband opereert net onder de 4 GHz, terwijl de radar-altimeters in de burgerluchtvaart wereldwijd net opereren boven de 4 GHz (4.2-4.4 Ghz)?

Vraag 3

Wat is er wetenschappelijk en technisch bekend over mogelijke interferentie tussen deze frequentiebanden en het mogelijke gevaar dat dit oplevert voor de veiligheid van de burgerluchtvaart?

Vraag 4

Is meer onderzoek nodig? En bent u bereid daartoe in overleg te gaan en zonodig opdracht te geven?

Vraag 5

Heeft de introductie van 5G consequenties voor de veiligheid van vliegtuigbewegingen op of rondom Nederlandse luchthavens? Zijn er extra maatregelen nodig, al dan niet uit voorzorg?

1) Website National Business Aviation Association, 20 november 2020 (https://nbaa.org/wp-content/uploads/aircraft-operations/cns/gps/20201117-Aviation-Coalition-Letter-Cono-Congress-Radar-Altimeters.pdf)

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

« Terug

Archief > 2020 > december