Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Bijdragen'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg

donderdag 14 januari 2021 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een notaoverleg met minister van Ark voor Medische Zorg Kamerstuknr. 31016 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De meeste mensen kennen niet "het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

donderdag 14 januari 2021 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een algemeen overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuknr. 34293 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

Wijziging van de Wet publieke gezondheid, waarin de juridische grondslag is opgenomen voor de verplichte negatieve testuitslag voor reizigers die gebruikmaken van lucht- of scheepvaart

donderdag 07 januari 2021 00:00 Bijdrage van Stieneke van der Graaf aan een wetgevingsoverleg met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 35695 De voorzitter: Dan komen we bij mevrouw Van der Graaf van de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

NO Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK

maandag 28 december 2020 00:00 Bijdrage van Stieneke van der Graaf aan een notaoverleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken Kamerstuknr. 35393 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We hebben het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Europa
Stieneke van der Graaf

Het belang van professionele tolken in de zorg

vrijdag 18 december 2020 00:00 Vragen van Carla Dik-Faber aan de minister voor Medische Zorg Vraag 1  Wat is uw reactie op de berichtgeving in de uitzending van Kassa 1) over de noodzaak van het inzetten van professionele ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

De Gasopslag in Norg (Langelo)

vrijdag 18 december 2020 00:00 Vragen van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Agnes Mulder (CDA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vraag 1 Kent u het bericht 'Kans ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Carla Dik
Energie

De subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

vrijdag 18 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Vraag 1 Bent ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

De plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit

donderdag 17 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins en Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Kent u het bericht 'Haarlems mysterie: dit is waarom de windmolens bij de teletubbieberg nooit ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Eppo Bruins
Infrastructuur
Wonen & Ruimtelijke ordening