Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Infrastructuur'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

De plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit

donderdag 17 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins en Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Kent u het bericht 'Haarlems mysterie: dit is waarom de windmolens bij de teletubbieberg nooit ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Eppo Bruins
Infrastructuur
Wonen & Ruimtelijke ordening

Het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee

donderdag 10 december 2020 00:00 Schriftelijke vragen van Stieneke van der Graaf aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf
Water

De interferentie van de nieuwe 5G-frequentieband met de frequentieband voor altimeters in de burgerluchtvaart

maandag 07 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Bent u bekend met de brief die op 17 november jl. is gestuurd door een groot aantal luchtvaartorganisaties aan het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

De stikstofberekeningen voor Lelystad Airport

donderdag 03 december 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Klopt het dat de milieueffectrapportage (MER) 2014 van Lelystad Airport de invulling is van de Notitie Reikwijdte en... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

Maritiem

donderdag 03 december 2020 00:00 Kamerstuk 31409 Bijdrage aan een algemeen overleg met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf
Water

VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09)

donderdag 26 november 2020 00:00 Kamerstuk 29984 Een bijdrage aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf

Begroting Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 18 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XII Bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf

Het bericht «Intercity tussen Amersfoort en Amsterdam wordt geschrapt: voortaan met de sprinter»

vrijdag 09 oktober 2020 00:00 Vragen van Stieneke van der Graaf aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel «Intercity tussen Amersfoort en Amsterdam wordt geschrapt: ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf