Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Pieter Grinwis'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

woensdag 27 oktober 2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Infrastructuur en ... lees verder
Labels
Bijdragen
Klimaat
Pieter Grinwis

Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"

woensdag 07 juli 2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met de minister-president, de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën 7 juli 2021 Kamerstuknr. 35510-2   De ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Pieter Grinwis

Debat over de Voorjaarsnota 2021

dinsdag 06 juli 2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met minister Hoekstra van Financiën 6 juli 2021 Kamerstuknr. 35850 De heer Grinwis (ChristenUnie): Zeker, voorzitter. Dit is ook altijd een prachtig ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Pieter Grinwis

De verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant

vrijdag 02 juli 2021 00:00 Vragen van de leden Grinwis en Bikker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABNAMRO ... lees verder
Labels
Bijdragen
Financiën
Justitie
Mirjam Bikker
Pieter Grinwis

Nationaal Groeifonds

woensdag 30 juni 2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een wetgevingsoverleg met minister Blok van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën 30 juni 2021 Kamerstuknr. 35850   De heer Grinwis ... lees verder
Labels
Bijdragen
Pieter Grinwis

Het bericht "Gezondheidslobby casht jackpot in gokbranche"

donderdag 24 juni 2021 00:00 Vragen van de leden Bikker en Grinwis (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Financiën over het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Mirjam Bikker
Pieter Grinwis
Verslavingszorg

Tweeminutendebat Water (AO d.d. 09/06)

donderdag 24 juni 2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat 24 juni 2021 Kamerstuknr. 27625 De heer Grinwis (ChristenUnie): Voorzitter, dank u ... lees verder
Labels
Bijdragen
Pieter Grinwis
Water

Tweeminutendebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (CD 16/06)

donderdag 24 juni 2021 00:00 Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat 24 juni 2021 Kamerstuknr. 35570-A   De heer Grinwis (ChristenUnie): Voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Pieter Grinwis