De mogelijkheid tot sneltesten op Schiphol

06-10-2020 00:00 06-10-2020 00:00

Vragen van Eppo Bruins en Tweede Kamerlid Paternotte (D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Waterstaat

Vraag 1
Kent u het bericht «RIVM: tweede golf uit Spanje en Zuid-Frankrijk naar Nederland»? 1)

Vraag 2
Hoe en wanneer geeft u uitvoering aan de aangenomen motie-Paternotte c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 569), die de regering verzoekt zo snel mogelijk te komen tot een dekkend testbeleid op luchthavens?

Vraag 3
Wat heeft u inmiddels gedaan om reizen per vliegtuig naar risicogebieden te ontmoedigen? Idem voor andere vervoersmiddelen? Wanneer en met wie heeft u hierover gesproken en wat waren de resultaten daarvan?

Vraag 4
Bent u het eens met de vragenstellers dat, zodra de testcapaciteit op orde is, Nederland het Duitse model moet invoeren, met verplicht testen bij aankomst vanuit «oranje» gebieden en een 24-uurs teststraat op Schiphol?

Vraag 5
Bent u het met de vragenstellers eens dat de ontwikkeling en introductie van sneltesten hoge prioriteit heeft, zodat ter plekke een goede eerste diagnose kan worden gesteld bij (ten minste) alle reizigers uit «oranje» gebieden?

Vraag 6
Kent u het bericht «Israeli instant COVID gargle test set to deploy in European airports»? 2)

Vraag 7
Klopt het dat een instant self-service corona-gorgeltest binnenkort wordt geïntroduceerd op twee Europese vliegvelden? Staat u ervoor open dat Schiphol een van de vliegvelden is in deze pilotfase? Bent u bereid dit met Schiphol te bespreken?

Vraag 8
Welke andere mogelijkheden tot sneltesten worden op dit moment door u in overweging genomen om zo snel mogelijk tot verplicht testen op Schiphol te komen?

Vraag 9
Bent u het met de vragenstellers eens dat het redelijk is de extra kosten voor het introduceren van (snel)testen op Schiphol te verhalen op reizigers die ervoor kiezen naar Nederland te reizen vanuit «oranje» gebieden?

Vraag 10
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het volgende plenaire Corona-debat in de Tweede Kamer?

1) Website NRC, 3 oktober 2020 (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/03/rivm-tweede-golf-uit-spanje-en-zuid-frankrijk-naar-nederland-a4014583)

2) The Times of Israel, 22 september 2020 (https://www.timesofisrael.com/israeli-instant-covid-gargle-test-set-to-deploy-in-european-airports/)

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2020 > oktober