Het bericht «Groningen Airport Eelde soms dicht door tekort luchtverkeersleiders»

16-07-2020 00:00 16-07-2020 00:00

Vragen van Eppo Bruins en het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Groningen Airport Eelde soms dicht door tekort luchtverkeersleiders» van 15 juli 2020? 1)

Vraag 2
Klopt het bericht dat Groningen Airport Eelde af en toe dicht moet omdat het kampt met een tekort aan luchtverkeersleiders? Kunt u aangeven hoe vaak dit in de afgelopen maanden is voorgekomen?

Vraag 3
Klopt het bericht dat er zelfs een medische vlucht is geannuleerd door gebrek aan capaciteit in Groningen? Is hierdoor het vluchtschema van medische vluchten verstoord (geweest)?

Vraag 4
Klopt het bericht dat Groningen Airport Eelde uitbreiding van de bezetting heeft gevraagd terwijl een deel van de luchtverkeersleiders die daar werkte, is overgeplaatst naar de toren op Lelystad?

Vraag 5
Klopt het bericht dat de luchtverkeersleiders in Lelystad niet zomaar mogen bijspringen op de noordelijke luchthaven? Van wie mogen ze dat niet?

Vraag 6
Hoe rijmt u het door Groningen Airport Eelde geschetste tekort aan luchtver-keersleiders met het beeld dat dezelfde dag door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de media werd geschetst, namelijk dat er géén tekort zou zijn? 2)

Vraag 7
Klopt het dat dat 6500 «kleine luchtvaart» vluchten zijn die in de situatie tot november 2019 door één havenmeester zouden zijn afgehandeld, aangezien LVNL in de reactie tegenspreekt dat de luchtverkeersleiders op Lelystad niets te doen hebben omdat ze in juni 6500 vluchten zouden hebben afgehandeld? 3)

Vraag 8
Zijn er andere luchthavens van nationale betekenis – naast Groningen Airport Eelde – die het afgelopen jaar hun reguliere opening moesten beperken vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders? Zo ja, kunt u aangeven wanneer en waar zich deze situatie voordeed?

Vraag 9
Bent u het met de vragenstellers eens dat de verdeling van luchtverkeerslei-ders over de vliegvelden efficiënter kan?

Vraag 10
Bent u bereid om in overleg met LVNL te treden om de capaciteit aan luchtverkeersleiders op korte termijn beter te verdelen over de vliegvelden, zodat er niet een tekort op één locatie is en een overschot op een andere?

Vraag 11
Bent u het met de vragenstellers eens dat de werkgever eerst voor een betere verdeling van capaciteit over de verschillende vliegvelden moet zorgen, eerder meldde u dat de verkeersleiders onder vast contract staan bij LVNL, voordat er sprake kan zijn van uitbreiding van capaciteit of budget daarvoor?

1) NOS, 15 juli 2020, «Klachten over tekort luchtverkeersleiders in Eelde niet gegrond’ (https://nos.nl/artikel/2340787-groningen-airport-eelde-soms-dicht-door-tekort-luchtverkeersleiders.html)

2) NOS Teletekst (via Twitter), 15 juli 2020, Geen tekort verkeerstoren Eelde (https://twitter.com/teletekst/status/1283438804658016259?s=21)

3) Telegraaf Premium, 1 december 2019, VLIEGERS LELYSTAD SLAAN ALARM (https://www.wingsoverholland.nl/wp-content/uploads/2019/12/Vliegers-Lelystad-slaan-alarm-2019-12-01-copy.pdf)

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

« Terug

Archief > 2020 > juli