Het bericht «Verbreden snelwegen kan ondanks stikstofverbindingen doorgaan dankzij «rekentruc» kabinet»

22-07-2020 00:00 22-07-2020 00:00

Vragen van Stieneke van der Graaf, Carla Dik-Faber en Eppo Bruins aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vraag 1
Wanneer vindt besluitvorming over de zeven projecten in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats?

Vraag 2
Hoeveel stikstofruimte is benodigd voor deze projecten als het advies van de commissie-Hordijk wordt opgevolgd? Kunt u uw antwoord toespitsen op elk afzonderlijk project?

Vraag 3
Bent u bereid geen onomkeerbare stappen te zetten en eerst met de Kamer te debatteren over het rapport van de commissie-Hordijk alvorens definitief wordt besloten over deze (en andere) MIRT-projecten?

Vraag 4
Wilt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Schonis (D66), ingezonden 16 juli 2020 (vraagnummer 2020Z14090) en van het lid Kröger (GroenLinks), ingezonden 16 juli 2020 (vraagnummer 2020Z14093).

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Eppo Bruins
Infrastructuur
Milieu
Natuur en Milieu
Stieneke van der Graaf
Water

« Terug

Archief > 2020 > juli