Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Stieneke van der Graaf'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

donderdag 14 januari 2021 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een algemeen overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuknr. 34293 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

Wijziging van de Wet publieke gezondheid, waarin de juridische grondslag is opgenomen voor de verplichte negatieve testuitslag voor reizigers die gebruikmaken van lucht- of scheepvaart

donderdag 07 januari 2021 00:00 Bijdrage van Stieneke van der Graaf aan een wetgevingsoverleg met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 35695 De voorzitter: Dan komen we bij mevrouw Van der Graaf van de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

NO Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK

maandag 28 december 2020 00:00 Bijdrage van Stieneke van der Graaf aan een notaoverleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken Kamerstuknr. 35393 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We hebben het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Europa
Stieneke van der Graaf

Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19

donderdag 17 december 2020 00:00 Kamerstuk 35654 Bijdrage aan een plenaire wetsbehandeling van een tijdelijke wet met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

Het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee

donderdag 10 december 2020 00:00 Schriftelijke vragen van Stieneke van der Graaf aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf
Water

VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

woensdag 09 december 2020 00:00 Kamerstuk 35300-VII Bijdrage aan een voortgezet schriftelijk overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel. Ook ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

woensdag 09 december 2020 00:00 Kamerstuk 35202 Bijdrage aan de plenaire behandeling van een voorstel van rijkswet Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Meneer de voorzitter, dank u wel voor het woord. Allereerst een opmerking ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

Debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020

dinsdag 08 december 2020 00:00 Kamerstuk 21501-20 Een bijdrage aan een plenair debat met minister-president Rutte Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik begin net als veel collega's met het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Europa
Stieneke van der Graaf