Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Stieneke van der Graaf'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Debat over de aangekondigde verlenging van de avondklok

09-02-2021 00:00 09-02-2021 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister-president Rutte en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 25295 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

Debat over een privacylek in de systemen van de GGD

03-02-2021 00:00 03-02-2021 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker voor Rechtsbescherming Kamerstuknr. 27529 Mevrouw Van der Graaf... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf
Zorg, Welzijn & Sport

VAO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (AO d.d. 14/01)

28-01-2021 00:00 28-01-2021 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuknr. 34293 Mevrouw Van der Graaf ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

Debat over de rellen in Nederland

27-01-2021 00:00 27-01-2021 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister-president Rutte, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bijleveld-Schouten van Defensie Kamerstuknr. 28684 ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

Bijdrage aan het plenair debat inzake de Wet uitbreiding taakstrafverbod

26-01-2021 00:00 26-01-2021 00:00 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak Kamerstuknr. 35528 Bijdrage ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

14-01-2021 00:00 14-01-2021 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een algemeen overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuknr. 34293 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

Schriftelijke vragen over het bericht «Zorgen om gokkende jeugd: «Toto zoekt rand op»»

07-01-2021 00:00 07-01-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Stieneke van der Graaf aan de Minister voor Rechtsbescherming Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Zorgen om gokkende jeugd: «Toto zoekt rand op»»? 1) Vraag 2 Vindt u ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

Wijziging van de Wet publieke gezondheid, waarin de juridische grondslag is opgenomen voor de verplichte negatieve testuitslag voor reizigers die gebruikmaken van lucht- of scheepvaart

07-01-2021 00:00 07-01-2021 00:00 Bijdrage van Stieneke van der Graaf aan een wetgevingsoverleg met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 35695 De voorzitter: Dan komen we bij mevrouw Van der Graaf van de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf