Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Natuur en Milieu'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Wijziging van de Wet milieubeheer

20-05-2021 00:00 20-05-2021 00:00 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Milieu
Natuur en Milieu
Pieter Grinwis

Verharding bospaden

17-02-2021 00:00 17-02-2021 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vraagnummer: 2021Z03270 Vraag1 Kent u het bericht: ‘Bospaden worden verhard met plastic ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu

Wet duurzame aanpak stikstof

10-12-2020 00:00 10-12-2020 00:00 Kamerstuk 35444 Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

10-12-2020 00:00 10-12-2020 00:00 Kamerstuk 35600 Bijdrage aan de plenaire behandeling van een wijziging van wet met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

02-12-2020 00:00 02-12-2020 00:00 Kamerstuk 30015 Bijdrage aan een plenair debat met staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat en minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Milieu
Natuur en Milieu

AO Circulaire economie

02-12-2020 00:00 02-12-2020 00:00 Kamerstuk 32852 Bijdrage aan een algemeen overleg met staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu
Water

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

24-11-2020 00:00 24-11-2020 00:00 Kamerstuk 35570- XIV Een bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Er... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Begroting Infrastructuur en Waterstaat

18-11-2020 00:00 18-11-2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XII Bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu
Water