Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Natuur en Milieu'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Wet duurzame aanpak stikstof

donderdag 10 december 2020 00:00 Kamerstuk 35444 Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

donderdag 10 december 2020 00:00 Kamerstuk 35600 Bijdrage aan de plenaire behandeling van een wijziging van wet met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

woensdag 02 december 2020 00:00 Kamerstuk 30015 Bijdrage aan een plenair debat met staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat en minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Milieu
Natuur en Milieu

AO Circulaire economie

woensdag 02 december 2020 00:00 Kamerstuk 32852 Bijdrage aan een algemeen overleg met staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu
Water

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

dinsdag 24 november 2020 00:00 Kamerstuk 35570- XIV Een bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Er... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu
Voedselkwaliteit

Begroting Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 18 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XII Bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu
Water

De stikstofberekeningen 2014 Lelystad Airport

maandag 31 augustus 2020 00:00 Vragen van Eppo Bruins en de Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Klopt het dat de stikstofberekeningen in de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur
Milieu
Natuur en Milieu
Water

Het bericht «Verbreden snelwegen kan ondanks stikstofverbindingen doorgaan dankzij «rekentruc» kabinet»

woensdag 22 juli 2020 00:00 Vragen van Stieneke van der Graaf, Carla Dik-Faber en Eppo Bruins aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Vraag 1 Wanneer vindt besluitvorming over de zeven projecten in het kader van het... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Eppo Bruins
Infrastructuur
Milieu
Natuur en Milieu
Stieneke van der Graaf
Water