Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Landbouw'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Stikstofproblematiek

donderdag 20 februari 2020 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een algemeen overleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 35334 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter, ik ga prompt ook ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over cosmetische eisen aan groenten en fruit

donderdag 16 januari 2020 00:00 Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 2020Z00532 Vraag 1 Kent u het rapport «Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Voedselkwaliteit

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het AO Stikstofproblematiek

woensdag 18 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een algemeen overleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 32670 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Klimaat
Landbouw

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het AO Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019

woensdag 11 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een algemeen overleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 21501 – 32 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Visserij

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

donderdag 05 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister van Veldhoven-van der Meer voor Milieu en Wonen Kamerstuknr.... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Landbouw
Natuur en Milieu

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het WGO Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

woensdag 04 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een wetgevingsoverleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en minister ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Carola Schouten
Klimaat
Landbouw
Natuur en Milieu

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een WGO inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

maandag 02 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een wetgevingsoverleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 35233 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Klimaat
Landbouw

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het bericht «Omdat duizenden bedrijven geen natuurvergunning hebben weten we niet hoeveel stikstof de industrie uitstoot»

vrijdag 22 november 2019 00:00 Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 2019Z22995 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Klimaat
Landbouw
Natuur en Milieu