Verharding bospaden

17-02-2021 00:00 17-02-2021 00:00

Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Vraagnummer: 2021Z03270

Vraag1

Kent u het bericht: ‘Bospaden worden verhard met plastic bouwafval’? 1)

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat voor de aanleg van wandelpaden in de natuur afval uit de bouw wordt gebruik met plastic erin?

Vraag 3

Klopt het dat de paden voor maximaal een procent uit vervuilde stromen als plastic, metaal of rubber mogen bestaan?

Vraag 4

Wordt bij de aanleg van de paden toegezien op dit maximale percentage vervuilde stromen?

Vraag 5

Bent u het eens dat de in het artikel genoemde ‘grove stukjes kunststof’ niet in natuurgebieden thuis horen?

Vraag 6

Klopt het dat de keuze van Staatsbosbeheer voor recyclinggranulaat uit kostenoverwegingen is gemaakt?

Vraag 7

Zijn er andere natuurorganisaties of beheerders van gebieden die recyclinggranulaat toepassen voor het aanleggen of onderhouden van paden?

Vraag 8

Wat is er volgens u nodig aan financiële middelen om bij aanleg en herstel van wandelpaden het recyclinggranulaat te vervangen voor een duurzaam alternatief als schelpen, of split?

Vraag 9

Bent u bereid zich in te zetten om de in het artikel genoemde vorm van vervuiling tegen te gaan?

Vraag 10

Bent u bereid de daad bij het woord te voegen en de eisen aan wandelpaden bij te stellen, zodat het gebruik van (vervuilende vormen van) recyclinggranulaat helemaal niet meer plaatsvindt?

1) Trouw, 15 februari 2021, Bospaden worden verhard met plastic bouwafval | Trouw

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks), ingezonden 16 februari 2021 (vraagnummer 2021Z03226)

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu

« Terug