Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Klimaat'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 06/02)

woensdag 11 maart 2020 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister de Jonge... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Klimaat

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenair debat inzake Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

woensdag 11 maart 2020 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een plenair debat met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Kamerstuknr. 35328 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Een paar jaar ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Klimaat

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Klimaat en energie

woensdag 11 maart 2020 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan voortgezet algemeen overleg met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Kamerstuknr. 32813 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. In het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Klimaat

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Klimaat en energie

woensdag 12 februari 2020 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een algemeen overleg met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Kamerstuknr. 32813 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ik weet ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Klimaat

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het AO Stikstofproblematiek

woensdag 18 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een algemeen overleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 32670 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Klimaat
Landbouw

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenair debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

dinsdag 17 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een plenair debat met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Kamerstuknr. 32813 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. In een half jaar ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Klimaat

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het WGO Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

woensdag 04 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een wetgevingsoverleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en minister ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Carola Schouten
Klimaat
Landbouw
Natuur en Milieu

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een WGO inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

maandag 02 december 2019 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een wetgevingsoverleg met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerstuknr. 35233 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Het ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Klimaat
Landbouw