Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Stieneke van der Graaf over weigeren door Knab van religieuze organisaties als zakelijke klant

13-03-2020 00:00 13-03-2020 00:00

Schriftelijke vragen van Eppo Bruins en Stieneke van der Graaf aan de Ministers van Financiën, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuknr. 2020Z05068

Vraag 1
Bent u bekend met het acceptatiebeleid voor zakelijke klanten bij Knab, waarin wordt gesteld dat religieuze organisaties niet worden geaccepteerd als klant? 1)

Vraag 2
Zijn deze acceptatiecriteria in lijn met Nederlandse en Europese regelgeving? Kunt u dit toelichten?

Vraag 3
Zijn deze acceptatiecriteria in lijn met de Algemene wet gelijke behandeling en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die het maken van onderscheid op basis van religie verbieden? Kunt u dit toelichten?

Vraag 4
Hoe verhoudt deze situatie zich tot de eerdere situaties, zoals bij het bedrijf Payleven dat de Navigators Studentenvereniging in Amsterdam weigerde als klant in 20172, en het bedrijf SumUp dat de Tabernakelkerk in Apeldoorn weigerde als klant in 2018?

Vraag 5
Weet u hoeveel bedrijven religieuze organisaties weigeren als klant? Komt dit breder voor dan in de banken- en betaalsector?

Vraag 6
Kan er meer worden gedaan dan een verwijzing naar de individuele route voor de gedupeerden naar het College voor de Rechten van de Mens?

Vraag 7
Is het toegestaan dat een gemiddeld bedrijf zelf beoordeelt wanneer sprake is van een religieuze organisatie? Bestaat er regelgeving hierover of een definitie hiervan? Zo nee, in hoeverre leidt het beleid religieuze organisaties te weigeren tot willekeur?

1) https://www.knab.nl/zakelijk/acceptatiecriteria2Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1400

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën
Justitie
Stieneke van der Graaf

« Terug

Archief > 2020 > maart