Het UBO-register

31-08-2020 00:00 31-08-2020 00:00

Vragen van Eppo Bruins aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat

Vraag 1
Klopt het dat het UBO-register 27 september 2020 wordt geopend bij de Kamer van Koophandel?

Vraag 2
Erkent u dat bestuurders van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) geen belanghebbende eigenaren (UBO’s) zijn?

Vraag 3
Bent u het ermee eens dat het opnemen van ANBI-bestuurders in het UBO-register op eenzelfde wijze als bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten zal leiden tot misverstanden, onjuiste informatie en juridische onzuiverheid – terwijl het UBO-register juist verhoogde transparantie over rechtspersonen beoogt?

Vraag 4
Kunt u aangeven hoe u concreet invulling hebt gegeven aan de met algemene stemmen aangenomen motie-Bruins? 1) Hoe wordt het onderscheid tussen ANBI-bestuurders en statutaire bestuurders van andere entiteiten gewaarborgd in het UBO-register?

Vraag 5
Kunt u nog voor de opening van het UBO-register deze vragen beantwoorden?

1) Kamerstuk 35 179, nr. 14

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën

« Terug