Schriftelijke vragen over regionale verschillen in de euthanasiepraktijk

18-01-2021 00:00 18-01-2021 00:00

Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vraag 1

Bent u bekend met het onderzoek naar de geografische variatie in euthanasie zoals bericht in diverse media en gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMJ Supportive and Palliative Care? 1)

Vraag 2

Hoe kijkt u aan tegen de onderzoeksresultaten, dat nadat factoren die de vraagkant beïnvloeden, namelijk leeftijd, kerkbezoek, inkomens, ervaren gezondheid, aantal vrijwilligers, stemgedrag, er nog altijd een aanzienlijk verschil tussen gemeenten in de euthanasiepraktijk aanwijsbaar is, die alleen te verklaren is door factoren die de aanbodkant beïnvloeden, zoals het al dan niet voeren van het gesprek over het levenseinde en de toegang tot alternatieven voor euthanasie?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de onderzoeksresultaten om nadere duiding vragen van de onderzoekers, samen met artsen en dat als onderdeel van deze duiding nader onderzoek naar de verhouding tussen regionale vraag en aanbod van zorg en ondersteuning bij het levenseinde nodig is? Bent u bereid daarbij een evaluatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te betrekken?

Vraag 4

Wat is uw mening over de wenselijkheid van regionale verschillen in de euthanasiepraktijk? Bent u het ermee eens dat het wenselijk is als artsen onderling bespreken wat de oorzaken van regionale variatie in de euthanasiepraktijk zouden kunnen zijn?

Vraag 5

Bent u bereid de mogelijkheden te verkennen om de registratie van kenmerken van patiënten die euthanasie kregen uit te breiden, als element om zoveel mogelijk te leren van het eigen handelen?

Vraag 6

Bent u bereid de mogelijkheden te verkennen om bij de reguliere evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodingde regionale verschillen mee te nemen?

1) A. Stef Groenewoud e.a., datum onbekend, 'Euthanasia in the Netherlands: a claims data cross-sectional study of geographical variation' in: BMJ Supportive and Palliative Care, https://spcare.bmj.com/content/early/2021/01/12/bmjspcare-2020-002573.full, NOS, 14 januari 2021,  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2364415-grote-regionale-verschillen-bij-euthanasie-in-sommige-gemeenten-25-keer-vaker.html, Trouw, 15 januari 2021, 'Er zijn grote verschillen in euthanasiepraktijk tussen de regio’s' https://www.trouw.nl/binnenland/er-zijn-grote-verschillen-in-euthanasiepraktijk-tussen-de-regio-s~b60c80ab/ en Trouw, 15 januari 2021, 'Meer of minder euthanasie, hoe komt dat?' https://www.trouw.nl/binnenland/meer-of-minder-euthanasie-hoe-komt-dat~b6ca8791/

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2021 > januari