Keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden

15-01-2021 00:00 15-01-2021 00:00

Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber en het Tweede Kamerlid van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vraag 1

Is het u bekend dat sommige mensen zich gewetensbezwaard voelen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, omdat er bij de ontwikkeling, productie en/of testfase van verschillende vaccins gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel.

Vraag 2

Kunt u aangeven voor welke coronavaccins die door Nederland ingekocht (zullen) worden in de ontwikkelings-, productie- of testfase al dan niet gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?

Vraag 3

Klopt het dat het gaat om de zogenaamde HEK293- en PERC6-cellijnen? 1)

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat in de vaccins zelf géén foetaal weefsel aanwezig is?

Vraag 5

Heeft u zich op enig moment bezonnen op de ethische afwegingen rondom het gebruik van menselijke cellijnen bij coronavaccins? Wat is uw reactie op uitspraken van medisch-ethisch professor Jochemsen: „Deze veelgebruikte cellijn is zó lang zelfstandig doorgekweekt dat die ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is. (…) je zou gevoelsmatig liever andere cellen willen. Dus als die er zijn, gebruik die dan."? 2)

Vraag 6

Deelt u de mening dat keuzevrijheid tussen de verschillende coronavaccins die de komende tijd beschikbaar komen, bij kan dragen aan vergroting van de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders die zich gewetensbezwaard voelen?

Vraag 7

Bent u daarom bereid om, bijvoorbeeld op indicatie van de huisarts, deze specifieke groep gewetensbezwaarden keuzevrijheid te geven voor de coronavaccinatie?

Vraag 8

Bent u daarnaast bereid om communicatiemiddelen in te zetten om Nederlanders te informeren over de totstandkoming en samenstelling van de verschillende vaccins, de mogelijke ethische afwegingen bij de verschillende vaccins en daarover het gesprek aan te gaan met gewetensbezwaarden?

1) Schreeuw om Leven, 7 januari 2021, 'Welke Coronavaccins gebruiken cellen van geaborteerde kinderen en hoe?' https://schreeuwomleven.nl/nieuws/149/welke-coronavaccins-gebruiken-cellen-van-geaborteerde-kinderen-en-hoe-/

2) Reformatorisch Dagblad,  19 november 2020, ‘Hoe bezwaarlijk is ‘foetusvaccin’?’ https://www.rd.nl/artikel/900343-hoe-bezwaarlijk-is-foetusvaccin

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2021 > januari