Bijdrage Joël Voordewind aan de plenaire afronding van het AO over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

19-12-2019 00:00 19-12-2019 00:00

Bijdrage Joël Voordewind aan een plenaire afronding in 1 termijn van een algemeen overleg

Kamerstuknr. 29521

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie hecht grote waarde aan de vrije doorgang van de scheepvaart. Tezamen met de inzet van dit kabinet om via het diplomatieke spoor zo veel mogelijk te de-escaleren in het conflict, kan de ChristenUnie deze missie van harte steunen. En ook wij wensen de militairen een veilige reis en een veilige terugkomst.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:
Dank u wel, meneer Voordewind.

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Defensie
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2019 > december