Schriftelijke vragen Nico Drost over het bericht ambtenaren steeds vaker en luxer in businessclass naar de Caraïben

vrijdag 14 juni 2019 00:00

Schriftelijke vragen Nico Drost aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuknr. 2019Z12209

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Bericht ambtenaren steeds vaker en luxer in businessclass naar de Caraïben»? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat juist gezien de beperkte omvang van de eilanden en het financieel toezicht vanuit Nederland, het niet gepast is wanneer bovenma-tig veel geld wordt uitgegeven aan (luxe) reiskosten?

Vraag 3
Wat is de verklaring voor de toename van het aantal vluchten? Valt inzichtelijk te maken welk gedeelte van de toename direct toe te schrijven is aan de gevolgen van orkaan Irma?

Vraag 4
Hoe kan het dat er weliswaar sprake is van een toename in de kosten van de vluchten, maar niet van de hotelverblijven? Betekent dit dat er sprake is van meer maar wel kortere dienstreizen? Zo ja, is dit het meest efficiënt?

Vraag 5
Wat is de verklaring voor de toename van het aandeel in de kosten dat uit businessclasstickets komt? Is het mogelijk het aantal businessclasstickets uit te splitsen naar ministerie?

Vraag 6
Hoe verhoudt bij deze reizen het aandeel in de kosten dat uit businessclasstic-kets komt zich tot reizen naar andere bestemmingen die verder dan zes uur vliegen liggen?

Vraag 7
Wat is grosso modo het afwegingskader dat wordt gemaakt bij het besluit tot een dienstreis voor de noodzaak, de kosten, het aantal personen, de duur en de klasse waarin wordt gevlogen? Is hierin voldoende op het netvlies dat deze reizen vanuit publiek geld worden betaald? Zou een aanscherping van dit afwegingskader nodig zijn?

Vraag 8
Bent u bereid binnen uw eigen ministerie en bij andere bewindspersonen aandacht te vragen voor een meer selectief gebruik van businessclasstickets, is het denkbaar dat de keuze bij vluchten langer dan zes uur niet bij de ambtenaar zelf maar bij een leidinggevende wordt gelegd?

1) https://www.ad.nl/politiek/ambtenaren-steeds-vaker-en-luxer-in-businessclass-naar-caraiben~afe6ce93/

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Binnenland
Nico Drost

« Terug

Archief > 2019 > juni