Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van de Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

07-10-2015 00:00 07-10-2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

Onderwerp:   Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

Kamerstuk:    34 303          

Datum:           7 oktober 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de voorgestelde Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds. Deze leden delen de geuite wens om de Duitse uitkeringen aan Joodse oorlogsgetroffenen vrij te stellen van belastingen en steunen het voorstel van de regering hiertoe.

Onderzoek landsadvocaat

De leden van de ChristenUnie-fractie willen graag weten in hoeverre andere Europese landen de Duitse uitkeringen aan Joodse oorlogsgetroffenen vrij hebben gesteld van belasting. Op welke manier heeft men hierbij dan rekening gehouden met het risico dat het gemaakte onderscheid in belastingwetten op grond van het EVRM mogelijk niet stand zou kunnen houden, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Carola Schouten
Financiën

« Terug

Archief > 2015 > oktober