Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het voorgenomen staatsbezoek van de Rwandese president Kagame aan Nederland

05-10-2015 00:00 05-10-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het voorgenomen staatsbezoek van de Rwandese president Kagame aan Nederland

Kamerstuk:    2015Z18134

Datum:           5 oktober 2015

Vraag 1

Klopt het dat president Kagame van Rwanda komende weekend (3 en 4 oktober 2015) een staatsbezoek brengt aan Nederland? Klopt het tevens dat hij met alle egards wordt ontvangen?

Vraag 2

Vindt u een dergelijk staatsbezoek gepast gezien de veroordeling door de VN aangaande de steun van Rwanda aan mensenrechtenschendingen in Congo 1) en de rebellenbeweging M23? 2)

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat ook dergelijke mensenrechtenschendingen en de algemene mensenrechtensituatie in Rwanda aan de orde zullen komen tijdens dit werkbezoek? Kunt u de Kamer hierover informeren?

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom deze reis niet ruim van te voren is aangekondigd? Klopt het bovendien dat er geen persmoment is ingepland waardoor er geen kritische vragen gesteld kunnen worden? Deelt u de mening dat dit bezoek een uitgelezen kans is voor president Kagame om kennis te maken met de Nederlandse benadering van de vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele mensenrechten? Kunt u aangeven op welke wijze dit tijdens het staatsbezoek wordt ingevuld?

1) «The UN Mapping Report Documenting Serious Crimes in the Democratic Republic of the Congo, 17 november 2010: http://www.asil.org/insights/volume/14/issue/38/un-mapping-report-documenting-serious-crimes-democratic-republic-congo

2) «Rwandan Minister is leader of Congo rebels, UN says», 18 oktober 2012, the Guardian, http://www.theguardian.com/world/2012/oct/17/rwanda-minister-leader-congo-rebels-kabarebe

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2015 > oktober